2021

W dniu 5 października 2021 roku podczas uroczystej gali stanowiącej kulminacyjny punkt 6 Forum Inteligentnego Rozwoju, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. Tomasz Tarasiuk w imieniu Uczelni odebrał z rąk Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju.

Kapituła uhonorowała Uniwersytet Morski w Gdyni w kategorii "Innowacyjne technologie i badania przyszłości" za realizację projektu pt. „INCONE60 - Szlak przybrzeżny E60 jako impuls rozwoju niebieskiego transportu / Inland Blue Transport Connector E60” oraz pozytywne podejście do upowszechniania dotychczasowych wyników przedsięwzięć wśród całego społeczeństwa. Projekt INCONE60 realizowany jest w Zakładzie Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego UMG w zespole kierowanym przez mgr. inż. Marcina Kalinowskiego.

Przyznanie nagrody jest wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na polu realizowanych projektów, a także w kwestii podejścia do upowszechniania dotychczasowych wyników badań wśród całego społeczeństwa. 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni