Przed 1 października 2019 roku

do 30 kwietnia 2019 roku Uniwersytet Morski w Gdyni posiadał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego:

  • w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika - na Wydziale Elektrycznym
  • w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie towaroznawstwo - na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Od dnia 1 maja, zgodnie z Komunikatem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego:

  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie - automatyka, elektronika i elektrotechnika,
  • w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie - nauki o zarządzaniu i jakości. 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni