postępowania w dyscyplinie "Inżynieria lądowa, geodezja i transport"

1) mgr inż. Mateusz Gil

Temat rozprawy doktorskiej: "Metoda wyznaczania dynamicznego granicznego obszaru manewrowego dla statku morskiego w sytuacji kolizyjnej" 

Rozprawa Streszczenie Abstract

Promotor: dr hab. inż. Jakub Montewka, prof. PG

Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Wróbel

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Jacek Skorupski Recenzja

dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. PM Recenzja

prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski Recenzja

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 30 czerwca 2023 r.
o godzinie 12:00 w Auli, w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Czytelni Informacji Naukowej na Wydziale Nawigacyjnym 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni