postępowania w dyscyplinie "Inżynieria mechaniczna"

Do dnia 24 lipca 2022 r. UMG posiadał również uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

 

1) mgr inż. Grzegorz Sikora

Temat rozprawy doktorskiej: "Analiza wpływu starzenia oleju silnikowego na parametry eksploatacyjne i przepływowe poprzecznego łożyska ślizgowego". Rozprawa doktorska. Streszczenie. Abstract.

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. UMG.

Recenzenci:

dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof AM. Recenzja,

dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof PG. Recenzja.

 

2) mgr inż. Agnieszka Wieczorek

Temat rozprawy doktorskiej: "Optymalizacja parametrów etylenu podczas operacji zagazowania zbiorników ładunkowych etylenowca parami ładunku po ich inertowaniu". Rozprawa doktorska. Streszczenie. Abstract.

Promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz.

Promotor pomocniczy: dr inż. Dariusz Nanowski.

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal. Recenzja,

prof. dr hab. inż. Aleksander Andrzej Stachel. Recenzja.

 

3) mgr inż. Do Van Doan

Temat rozprawy doktorskiej: "Influence of the numerical modelling methods on dispersions and errors of analysis results in chosen marine machines and structures". Rozprawa doktorska. Streszczenie. Abstract.

Promotor: dr hab. inż. Lech Murawski.

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Hoang Nguyen.

Recenzenci:

dr hab. inż. Adam Cenian. Recenzja,

dr hab. inż. Jerzy Garus. Recenzja.

 

4) mgr inż. Jacek Wysocki

Temat rozprawy doktorskiej: "Badania porównawcze przydatności w diagnostyce tłokowych silników okrętowych pogłębionej analizy wykresów indykatorowych dla wybranych punktów pomiaru ciśnień cylindrowych". Rozprawa doktorska. Streszczenie. Abstract.

Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Witkowski, prof. UMG.

Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Kamiński, prof. UMG.

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Jerzy Walentynowicz, WAT. Recenzja,

dr hab. inż. Wojciech Zeńczak, prof ZUT. Recenzja.

 

5) mgr inż. Sebastian Drewing

Temat rozprawy doktorskiej: "Analiza porównawcza składowych harmonicznych drgań skrętnych okrętowego układu napędowego z tłokowym silnikiem spalinowym". Rozprawa doktorska. Streszczenie. Abstract.

Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Witkowski prof. UMG.

Promotor pomocniczy: dr inż. Mirosław Dereszewski.

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski. Recenzja,

dr hab. inż. Andrzej Grządziela, prof AMW. Recenzja.

 

6) mgr inż. Grzegorz Hajdukiewicz

Temat rozprawy doktorskiej: "Badanie właściwości powłok ochronnych uzyskanych metodą plazmowego utleniania elektrolitycznego (MAO) na stopach aluminium AW - 7020 i AW - 5083". Rozprawa doktorska. Streszczenie. Abstract.

Promotor: dr hab. inż. Lesław Kyzioł prof. UMG (†20.09.2021); dr hab inż. Robert Starosta prof. UMG

Promotor pomocniczy: dr inż. Aleksander Komarov.

Recenzenci:

dr hab. inż. Wojciech Jurczak, prof. AMW. Recenzja,

dr hab. inż. Marek Szkodo, prof PG. Recenzja.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni