Procedury awansowe

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem w Uniwersytecie Morskim w Gdyni postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego zapraszamy do kontaktu:

Bożena Hryciuk
Dział Nauki
p. B-110
e-mail: b.hryciukatau.umg.edu.pl
tel. 58 55 86 423

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Czarnowski
14.03.2017
Wprowadzenie:
B. Hryciuk 14.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 13.05.2021