Procedury awansowe

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem w Uniwersytecie Morskim w Gdyni postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego zapraszamy do kontaktu:

Joanna Kłosińska
Dział Nauki
p. B-109
e-mail: j.klosinskaatau.umg.edu.pl
tel. 58 55 86 423

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni