Prof. dr hab. inż. Józef Lisowski

Prof. dr hab. inż. Józef Lisowski

 

Prof. dr hab. inż. Józef Lisowski

Rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni
w latach: 1989 - 1996
Rektor Akademii Morskiej w Gdyni
w latach: 2002 - 2008


Naukowa ścieżka

Urodził się 10 września 1943 roku w Łukowie. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał stopnie: magistra inżyniera elektryka w 1967 roku, doktora nauk technicznych w 1973 roku oraz doktora habilitowanego w 1979 roku. W 1989 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. W latach 1967-1980 pracował na Wydziale Elektrycznym w Politechnice Gdańskiej, zaś od 1980 roku do chwili obecnej pracuje na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W latach 1998-2013 pracował ponadto jako profesor zwyczajny na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Rektor WSM i AM

W latach 1989-1996 oraz 2002-2008 pełnił 5-krotnie z wyboru funkcję rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i Akademii Morskiej w Gdyni.

W latach 1980-2017 był kierownikiem Katedry Automatyki Okrętowej, zaś w latach 2013-2016 orga­nizatorem i kierownikiem Studium Doktoranckiego na Wydziale Elektrycznym.

Prof. dr hab. inż. Józef Lisowski jest wybitnym specja­listą w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika i technologie kosmiczne, w specjalności elektroautomatyka okrętowa. Zajmuje się automatyzacją procesów optymalnego i rozgrywającego sterowania ruchem obiektów autonomicznych i nieautonomicznych, a w szczególności syntezą komputerowych algorytmów wspomagania sterowania bezpiecznego w sytuacjach kolizyjnych z uwzględnieniem metod sztucznej inteligencji, optymalizacji statycznej i dynamicznej oraz teorii gier różniczkowych, pozy­cyjnych i macierzowych.

Publikacje naukowe

Jest autorem 305 publikacji naukowych, w tym 11 książek, między innymi Statek jako obiekt sterowa­nia automatycznego, Okrętowe stery strumieniowe, Okrętowe systemy antykolizyjne, Podstawy auto­matyki, Metody optymalizacji oraz 12 monografii naukowych i 4 patentów. W bazie Web of Science posiada 64 artykułów naukowych, cytowanych 374 razy, uzyskując indeks Hirscha h=14, zaś w bazie Research Gate 301 publikacji, cytowanych 1182 razy, osiągając indeks h=19.

Jest wychowawcą wielu pokoleń inżynierów okrę­towych. Wypromował 11 doktorów z Polski, Algierii i Wietnamu oraz ponad 580 magistrów i inżynierów elektryków, nawigatorów oraz transportu morskiego.

Wyklady i granty badawcze

Realizuje wykłady z podstaw automatyki na stu­diach inżynierskich na kierunkach: elektrotechnika, nawigacja i transport oraz wykłady z metod opty­malizacji na studiach magisterskich i doktorskich oraz wykład z teorii gier w ramach Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, a ponadto prowadzi Seminaria Dyplomowe inżynierskie, magisterskie i doktorskie na kierunku elektrotechnika.

Zrealizował ponad 26 grantów badawczych, w tym wdrożył na 24 okrętach Marynarki Wojennej i statkach handlowych System EMOS Monitoringu i Sterowania Siłownią Okrętową.

Jako profesor wizytujący prowadził wykłady w Uniwersytetach Morskich w: Australii, Chinach, Finlandii, Irlandii, Japonii, Niemczech, Nigerii, USA i Wietnamie.

W 2006 roku Rada Miejska w Tczewie, w uznaniu zasług w rozwoju polskiego szkolnictwa morskiego nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tczewa.

Stowaryszenia, komitety, organizacje

Jest honorowym członkiem stowarzyszeń mor­skich: Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich oraz Stowarzyszenia Elektryków Okrętowych.

Profesor Józef Lisowski jest członkiem Komitetów Naukowych czasopism naukowych: Polish Maritime Research; TransNav – the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation; Journal of Automation, Electronics and Electrical Engineering; International Journal of Transport Development and Integration.

Przynależy do stowarzyszeń i organizacji naukowych: IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, Senior Member – od 2015; Polska Akademia Nauk, Komitet Automatyki i Robotyki - członek 2007-2011; Centralna Komisja ds. Tytułu i Stopni Naukowych - członek 1990-1993; Rada Główna Szkolnictwa Wyższego - członek 1983-89; Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki - członek od 1991; Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej - członek od 1996.

Wyróżnie­nia

Profesor Józef Lisowski posiada następujące wyróżnie­nia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski - 2023, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski- 2002; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1994; Złoty Krzyż Zasługi 1987; Medal za Długoletnią Służbę – 2015; Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1986; Złota Odznaka Zasłużony Pracownik Morza – 1985; Medal Wojewody Pomorskiego - 2004; Krzyż Ligi Morskiej i Rzecznej - 2007; Medal Prezydenta Miasta Gdańska - 2007; Medal Eugeniusza Kwiatkowskiego - 2007; Medal Prezydenta Miasta Gdyni - 2008. Kultywuje hobby – kolekcjonowanie medali marynistycznych i edukacyjnych (800).

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni