Program kursu sternik motorowodny

Ośrodek Żeglarstwa i Sportów Wodnych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni realizuje kurs na patent sternika motorowodnego, zgodnie z autorskim programem szkolenia. Osoba odbywająca szkolenie na  powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie jachtu motorowego w zakresie uzyskiwanych uprawnień.

WIEDZA TEORETYCZNA:

1.Przepisy
1.1 Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej:
 • wybrane definicje,
 • zasady ruch żeglugowego,
 • sygnalizacja wzrokowa i dźwiękowa statków, 
 • sygnały wzywania pomocy,
 • znaki żeglugowe,
 • uprawnienia do prowadzenia jachtów motorowych,
 • ogólne przepisy bezpieczeństwa,
 • wypadki i awarie – zasady postępowania,
 • przepisy lokalne.
1.2. Elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich oraz przepisy portowe.
1.3. Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie, etykieta flagowa.
1.4. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.
 
2. Wiadomości o jachtach motorowych:
2.1. Rodzaje jachtów motorowych, podział ze względu na budowę, osprzęt i eksploatację.
2.2. Nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu motorowego i jego osprzętu.
2.3. Zasady obsługi silnika stacjonarnego i przyczepnego.
2.4. Zasady obsługi instalacji jachtowych: paliwowej, gazowej, elektrycznej, wodnej.
2.5. Wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: ratownicze, przeciwpożarowe, medyczne.
 
3. Zasady manewrowania jachtem motorowym
3.1. Manewry na silniku.
3.2. Cumowanie i kotwiczenie.
3.3. Kierowanie załogą, komendy żeglarskie.
3.4. Umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu.
 
4. Locja
4.1. Śródlądowy szlak żeglugowy:
 • informacje o korycie rzeki,
 • oznakowanie szlaku żeglugowego,
 • elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych
 • śluza, jaz

4.2. Elementarne wiadomości o nawigacyjnym oznakowaniu wód morskich

5. Ratownictwo

5.1. Bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej:

 • osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania się nimi,
 • inne środki bezpieczeństwa na jachcie motorowym,
 • zasady postępowania podczas alarmu „człowiek za burtą”
 • podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie,

5.2. Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:i śródlądowych

 • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),
 • Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
 • stacje ratownictwa morskiego,
 • ratownictwo brzegowe - brzegowe stacje ratownictwa,
 • wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych, 
 • sygnałowe środki ratownicze.
6. Meteorologia
6.1. Podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforta.
6.2. Podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych.
6.3. Niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób postępowania.
6.4. Znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych i prognoz pogody.
6.5. Umiejętność uzyskiwania prognoz pogody. 
 
UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE:
1. Umiejętność wykonywania następujących czynności i zasady bezpieczeństwa ich wykonywania:
 • użytkowanie środków ratunkowych,
 • poruszanie się po jachcie,
 • obsługa silnika przyczepnego lub stacjonarnego,
 • obsługa cum, praca cumami, – obsługa odbijaczy,
 • przygotowanie jachtu do wypłynięcia, sprawdzenia stanu technicznego
 • trzymanie kursu,
 • regulacja prędkości na silniku,
 • nadawanie prędkości początkowej (bieg do przodu, bieg wsteczny),
 • cumowanie jachtu, – obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami,

2. Umiejętność wykonania następujących manewrów:

 • zmiana kursu,
 • zacieśniona cyrkulacja,
 • alarm „człowiek za burtą”,
 • dojście do boi,
 • odejście od boi,
 • odejście od nabrzeża,
 • dojście do nabrzeża.

3. Prace bosmańskie:

 • umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich: prosty, ratowniczy (dwa sposoby), knagowy, ósemkowy, refowy, szotowy, flagowy, rożkowy, sztyk, wyblinka, cumowy żeglarski, buchta

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni