Przebieg uroczystości

Podniesienie bandery

Uroczystość rozpoczęło, jak co roku, podniesienie bandery przed głównym budynkiem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Podniesienie bandery w przypadku uroczystości Święta Szkoły stanowi wyjątek od reguły, banderę bowiem podnosi się tylko na statkach i polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. 8 grudnia jednakże, podczas każdego Święta Szkoły, dla upamiętnienia podniesienia bandery Polskiej Marynarki Handlowej na budynku Szkoły Morskiej w Tczewie, punktualnie o godzinie 8:00 w rytm Mazurka Dąbrowskiego na gmachu głównym Uczelni zostaje podniesiona biało-czerwona bandera.

 

Otwarte Posiedzenie Senatu

Z okazji Jubileuszu Uczelni oraz 100-lecia Polskiego Szkolnictwa Morskiego zwołano uroczyste Otwarte Posiedzenie Senatu. Było ono okazją do wręczenia nagród i odznaczeń za zasługi dla rozwoju szkolnictwa morskiego i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Tego roku, z uwagi na pandemię, Uroczysty Senat zebrał się w zmniejszonym składzie osobowym, a posiedzenie przebiegało w trybie on-line. W uroczystym Posiedzeniu Senatu uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Podczas uroczystości dokonano odsłonięcia obrazu prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego – rektora Uniwersytetu Morskiego w kadencji 2016 – 2020. Tradycją naszej Uczelni jest umieszczanie portretu ustępującego rektora w najważniejszym miejscu w Uczelni, jakim jest Sala Senatu. Odsłonięcia obrazu dokonali Jego Magnificencja Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit i prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.

Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli film „100 lat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni”, który powstał specjalnie na tę okoliczność.

Po projekcji filmu z okolicznościowym przemówieniem wystąpił Przewodniczący Senatu UMG Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit. Następnie głos zabrali Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Marek Gróbarczyk oraz biskup Zbigniew Zieliński.

 

Apel Pamięci

Na Nabrzeżu Pomorskim, na przystani Daru Młodzieży, odczytano Apel Pamięci ku czci wszystkich, którzy odeszli na wieczną wachtę. Tym uroczystym, symbolicznym Apelem Pamięci wspominaliśmy dyrektorów, wykładowców, pracowników, studentów i absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, których już z nami nie ma, a którzy wpisali się w 100-letnią historię Uczelni. Uroczystości towarzyszyła Kompania Reprezentacyjna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

Złożenie wieńca na wodach Zatoki Gdańskiej

Po odczytaniu Apelu Pamięci, JM Rektor Uniwerystetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wraz z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Markiem Gróbarczykiem i Kapelanem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni ks. Edwardem Praczem, złożyli symboliczny wieniec na wodach Zatoki Gdańskiej z pokładu statku szkolnego Horyzont II.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni