Przewody doktorskie na WM

 

1) mgr inż. Adam Szeleziński

Temat rozprawy doktorskiej: " Rozwój metodologii analiz badań wibrodiagnostycznych  w monitorowaniu uszkodzeń połączeń spawanych cienkościennych konstrukcji okrętowych". Rozprawa doktorska. Streszczenie. Abstract.

Promotor: dr hab. inż. Lech Murawski prof. UMG.

Promotor pomocniczy: dr inż. Adam Muc.

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski. Recenzja,

dr hab. inż. Bogdan Żak, prof AMW. Recenzja.

 

2) mgr inż. Katarzyna Panasiuk

Temat rozprawy doktorskiej: "Analiza właściwości mechanicznych kompozytów warstwowych z recyklatem poliestrowo-szklanym". Rozprawa doktorska. Streszczenie. Abstract.

Promotor: dr hab. inż. Lesław Kyzioł prof. UMG.

Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Barcikowski.

Recenzenci:

prof. dr hab.  Dorota Kocańda. Recenzja,

dr hab. inż. Marek Szkodo, prof PG. Recenzja.

 

3) mgr inż. Adam Czaban

Temat rozprawy doktorskiej: "Analiza hydrodynamicznego smarowania ferroolejami stożkowego łożyska ślizgowego". Rozprawa doktorska. Streszczenie. Abstract.

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Miszczak prof. UMG.

Recenzenci:

dr hab. inż. Jacek Dziurdź prof. PW. Recenzja,

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzcholski. Recenzja.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. organizacyjnych