Przewody doktorskie na WN

 

mgr inż. kpt.ż.w. Andrzej Hejmlich

rozprawa doktorska

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim mgr inż. kpt.ż.w. Andrzej Hejmlich

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim mgr inż. kpt.ż.w. Andrzej Hejmlich

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. kpt.ż.w. A. Hejmilicha wykonana przez dr hab. inż. J. Skorupskiego, prof. PW

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. kpt.ż.w. A. Hejmilicha wykonana przez dr hab. inż. P. Zalewskiego, prof. AM

 

mgr inż. Adam Kaizer

rozprawa doktorska

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim mgr inż. Adam Kaizer

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim mgr inż. Adam Kaizer

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Kaizera wykonana przez dr hab. inż. Jarosława Artyszuka, prof. AMS

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Kaizera wykonana przez prof. dr hab. Tomasza Szubrychta

 

mgr inż. Jolanta Mazurek

Rozprawa doktorska

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim mgr inż. Jolanta Mazurek

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim mgr inż. Jolanta Mazurek

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Jolanty Mazurek wykonana przez dr hab. inż. Annę Stelmach, prof. PW

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Jolanty Mazurek wykonana przez dr hab. inż.kpt.ż.w. Wojciecha Ślączkę, prof. AM

 

mgr inż. Krzysztof Wróbel

Rozprawa doktorska

Publikacja I

Publikacja II

Publikacja III

Publikacja IV

Załącznik do publikacji IV

Streszczenie rozprawy w j. polskim mgr inż. Krzysztof Wróbel

Streszczenie rozprawy w j. angielskim mgr inż. Krzysztof Wróbel

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Wróbla wykonana przez dr hab. inż. Jacka Skorupskiego, prof. PW

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Wróbla wykonana przez dr hab. inż.kpt.ż.w. Wojciecha Ślączkę, prof. AM

 

mgr inż. Paweł Dąbrowski

Rozprawa doktorska

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim mgr inż. Paweł Dąbrowski

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim mgr inż. Paweł Dąbrowski

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Dąbrowskiego wykonana przez dr hab. inż. Dariusza Popielarczyka, prof. UWM

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Dąbrowskiego wykonana przez dr hab. inż. Mariusza Wąż, prof. AMW

 

mgr inż. Monika Ziemska 

Rozprawa doktorska 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim mgr inż. Monika Ziemska 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim mgr inż. Monika Ziemska 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Ziemskiej wykonana przez dr hab. inż. Pawła Zalewskiego, prof. AMS

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Ziemskiej wykonana przez dr hab. inż. Joannę Żukowską, prof. PG

 

mgr inż. Kamil Formela 

Rozprawa doktorska

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim mgr inż. Kamil Formela

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim mgr inż. Kamil Formela

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Formeli wykonana przez prof. dr hab. inż kpt.ż.w. Stanisława Gucmę

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Formeli wykonana przez kadm. prof. dr hab. Tomasza Szubrychta

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się dnia 28 października 2022r.
o godzinie 10:00 w Auli, w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni. 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. organizacyjnych