Punktacja publikacji

 

 

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Artykuły w czasopismach z lat 2017 – 2018

Tzw. wykaz czteroletni z dnia 25 stycznia 2017 r., ustalony na podstawie wykazów z lat 2013-2016

 


Artykuły w czasopismach z lat 2017 – 2018 nie ujęte w wykazie z dnia 25 stycznia 2017 r., ale indeksowane w:

1) Scopus – jeżeli posiada status czasopisma aktywnego

2) Science Citation Index Expanded

3) Social Sciences Citation Index

4) Arts & Humanities Citation Index

5) Emerging Sources Citation Index

Liczba punktów odpowiadająca najniżej punktowanemu czasopismu w części A wykazu z dnia 25 stycznia 2017 r.

 


Artykuły w czasopismach z lat 2019 – 2021

Wykaz z dnia 21 grudnia 2021 r.

 


Materiały konferencyjne z lat 2017 – 2018 indeksowane w WoS Core Colletion

Liczba punktów odpowiadająca najniżej punktowanemu czasopismu w części A wykazu z dnia 25 stycznia 2017 r.

 


Materiały konferencyjne z lat 2019 – 2021

Wykaz z dnia 21 grudnia 2021 r.

 


Monografie z lat 2017 – 2021

Wykaz z dnia 22 lipca 2021 r

Podmiot udostępniający: 

UMG Biblioteka Główna