Rada Instytutu Morskiego

Dnia 21 kwietnia 2021 r., na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni RBP/0132/18/2021, przy Instytucie Morskim Uniwersytetu Morskiego w Gdyni została utworzona Rada Instytutu Morskiego (RIM).

Rada Instytutu Morskiego pełni rolę doradczą dla Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Dyrektora Instytutu Morskiego w zakresie monitorowania gospodarki finansowej Instytutu Morskiego, monitorowania zarządzania Instytutem, wyrażania opinii w sferze kluczowych obszarów jego działalności.

W skład Rady Instytutu Morskiego wchodzą:

  1. Filip Malata, kanclerz UMG
  2. Eugeniusz Paweł Orzeszek, kwestor UMG
  3. Sławomir Kalicki, członek Rady Uczelni
  4. dr inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, adiunkt na Wydziale Nawigacyjnym UMG
  5. Juliusz Gajewski, Kierownik Zakładu Oceanografii Operacyjnej

Funkcję Przewodniczącego Rady Instytutu Morskiego pełni Sławomir Kalicki.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni