Rada Uczelni Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Członkowie Rady Uczelni UMG na kadencję 2021-2024

spoza wspólnoty UMG:

mgr Joanna Violetta ZIELIŃSKA - Przewodnicząca 

 • absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,
 • przewodnicząca Rady Miasta Gdyni,
 • pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. sportu,
 • przewodnicząca Rady Sportu,
 • przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
 • wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk,
 • przewodnicząca pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

mgr inż. Sławomir Tadeusz KALICKI

 • absolwent Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni,
 • ukończył studia MBA na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow,
 • prezes Zarządu spółki Inter Marine Group,
 • lider Forum Gospodarki Morskiej Gdynia,
 • wiceprezydent Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce,
 • członek Zarządu Rady Interesantów Portu Gdynia,
 • członek Rady Nadzorczej Balticon SA,
 • członek Rady Polskiego Związku Zarządzania Statków,
 • przewodniczący Rady Nadzorczej IM Solutions Sp. z o.o.,
 • konsul Honorowy Republiki Malty w Gdyni.

mgr inż. Andrzej MADEJSKI 

 • absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni,
 • ukończył studia MBA - Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (GFKM)/Uniwersytet Gdański/IAE Aix-Marseille Graduate School of Management,
 • prezes Zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej,
 • prezes Zarządu Polskiego Rejestru Statków,
 • oficer – II mechanik,
 • związany z przemysłem OFFshore,
 • współpracował z American Bureau of Shipping,
 • był odpowiedzialny za nadzór nad realizacją projektów wykonawczych dla potrzeb morskiego przemysłu wydobywczego (w tym projektów wykonawczych dla potrzeb morskiego przemysłu wydobywczego, w tym projekt budowy platformy wiertniczej w Kazachstanie),
 • członek pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

spośród wspólnoty UMG:

dr hab. inż. Przemysław DMOWSKI, prof. UMG

 • absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni,
 • absolwent studiów podyplomowych w zakresie postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
 • członek Rady Naukowej ,,Nauki o zarządzaniu i jakości" UMG,
 • przewodniczący Komisji Programowej Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości,
 • członek Senackiej Komisji ds. Promocji Akademii Morskiej w Gdyni,
 • członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Oddział Morski w Gdyni,
 • członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

dr hab. Adam PRZYBYŁOWSKI, prof. UMG

 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
 • członek ERSA - European Regional Science Association,
 • IAMU Contact Person - pełnomocnik Rektora UMG ds. kontaktów z International Association of Maritime Universities
 • kierownik Katedry Transportu i Logistyki na Wydziale Nawigacyjnym UMG,
 • członek Rady Naukowej „Nauki o zarządzaniu i jakości” UMG.

dr hab. inż. Kazimierz WITKOWSKI, prof. UMG

 • absolwent Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni,
 • kierownik Katedry Siłowni Okrętowych na Wydziale Mechanicznym UMG,
 • prezes Zarządu Studium Doskonalenia Kadr SDK,
 • członek pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

przewodniczący Parlamentu Studentów UMG:

Tobiasz CHĘCIŃSKI


Regulamin Rady Uczelni Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przyjęty uchwałą nr 1/II/2019 Rady Uczelni UMG z dnia 16 maja 2019 r.

Komunikat Rektora UMG nr 17/20 z dnia 11 grudnia 2020 r. dotyczący wyborów członków Rady Uczelni Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Komunikat Rektora UMG nr 18/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. dotyczący składu Rady Uczelni Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Uchwała Senatu UMG nr 21/XVII z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania przewodniczącego Rady Uczelni na kadencję 2021 - 2024

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni