Członkowie Pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

spoza wspólnoty UMG:

mgr Joanna ZIELIŃSKA 

Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemi Uniwersytetu Gdańskiego

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Pełnomocnik Prezydenta ds. sportu

Przewodnicząca Rady Sportu

Przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk

dr Rafał PAWLETKO 

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni

Dyrektor Techniczny UNITEST Marine Simulators LTD

Były adiunkt i prodziekan na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni

mgr inż. Andrzej MADEJSKI 

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni

Prezes Zarządu Polskiego Rejestu Statków

Oficer- II mechanik

Związany z przemysłem Offshore

Współpracował z American Bureau of Shipping

Był odpowiedzialny za nadzór nad realizacją projektów wykonawczych dla potrzeb morskiego przemysłu wydobywczego (w tym projekt budowy platformy wiertniczej w Kazachstanie)


spośród wspólnoty UMG:

dr hab. Marzenna POPEK, prof. UMG

Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Kierownik Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UMG

Prodziekan ds. studenckich WPiT

Przewodnicząca Zespołu Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków

Wiceprzewodnicząca Oddziału Morskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 

Przewodnicząca Polskiej Sekcji Podkomitetu ds. Ładunków i Kontenerów

Członek Grupy Roboczej ds. Kodeksu IMSBC

Członek Polskiej Sekcji Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

Członek Sekcji Towaroznawstwa i Nauki o Jakości PAN

dr hab. inż. Kazimierz WITKOWSKI, prof. UMG

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej

Kierownik Katedry Siłowni Okrętowych na Wydziałe Mechanicznym UMG

Wiceprezes Zarządu SDK

dr inż. Wiesław CITKO

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej 

Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Elektrycznym UMG

Kierownik Zakładu  Telekomunikacji Morskiej 

Członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia


przewodniczący Parlamentu Studentów UMG:

Kamil ZIMNY

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rektor UMG
27.05.2019
Wprowadzenie:
D.Niklas 27.05.2019
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 17.02.2020