Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Akademii Morskiej w Gdyni (akronim RIDAM)

Program: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Działanie 13.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Termin: 

29.10.2014 - 31.10.2015

Instytucja finansująca: 

NCBiR

Kierownik projektu: 

dr Marzena Wysińska-Gajek

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Współpracy (RWW)