Seminaria naukowe

Na uczelni organizowane są wydziałowe seminaria naukowe, których celem jest zaprezentowanie kierunków badań naukowych prowadzonych przez pracowników poszczególnych wydziałów, a także ukazanie efektów realizowanych prac badawczych oraz założeń i sposobów rozwiązywania problemów naukowych.

W seminariach mogą uczestniczyć pracownicy, doktoranci i studenci oraz inne zainteresowane osoby.

Seminaria prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz na platformie MS Teams.

Seminaria odbywają się zgodnie z harmonogramami poszczególnych wydziałów:
- Wydział Elektryczny  http://we.umg.edu.pl/seminaria
- Wydział Mechaniczny  http://wm.umg.edu.pl/seminaria-i-konferencje
- Wydział Nawigacyjny  https://wn.umg.edu.pl/seminaria-naukowe
- Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości  https://wznj.umg.edu.pl/seminaria-naukowe
 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki