Członkowie Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na kadencję 2020-2024

1.  Prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam WEINTRIT  -  Rektor                        

 

WYDZIAŁ  NAWIGACYJNY

2. Dr hab. Sambor GUZE, prof. UMG,  Prorektor ds. kształcenia                     

3. Dr hab. inż.Tomasz NEUMANN, prof. UMG, Dziekan WN              

4. Dr hab. inż.kpt.ż.w. Przemysław WILCZYŃSKI, prof. UMG             

5. Dr inż. Przemysław DZIULA                                                         

                    

WYDZIAŁ  MECHANICZNY

6. Dr hab. inż. Andrzej MISZCZAK, prof. UMG, Dziekan WM             

7. Dr hab. inż. Lech MURAWSKI,  prof. UMG                                                             

8. Dr hab. inż. Kazimierz WITKOWSKI, prof. UMG                           

9. Dr  inż.  Justyna MOLENDA                                                                                                                                   

 

WYDZIAŁ  ELEKTRYCZNY

10. Prof. dr hab. inż. Krzysztof GÓRECKI, Dziekan WE                                                     

11. Dr hab. inż. Tomasz TARASIUK, prof. UMG, Prorektor ds. współpracy i rozwoju  

12. Dr  hab. inż. Piotr MYSIAK, prof. UMG                                        

13. Dr  inż. Damian BISEWSKI                                                         

                                                                                  

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI

14. Dr hab. Dariusz BARBUCHA, prof. UMG, Prorektor ds. nauki                                                   

15. Dr hab. inż. Ireneusz CZARNOWSKI, prof. UMG                                   

16.  Dr hab. inż. Aneta OCIECZEK, prof. UMG                                            

17. Dr  Katarzyna SKRZESZEWSKA                                                                                                                                                 

18. Dr Andrzej LACHOWICZ  - Przedstawiciel nauczycieli akademickich niewchodzących w skład Wydziału                               

19. Mgr Filip MALATA            - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi                                                                          

20. Mgr inż. Kamil BARGIEŁ  - Przedstawiciel doktorantów                                                                         .                                           

21. Patryk KLAJDA                 - student RWN                                        

22. Marcel GŁUCHOWSKI     - student RWM                                     

23. Jakub BURZYŃSKI           - student  RWE                                      .

24. Zuzanna MSTOWSKA     - student WZNJ                                                                                  

 

W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą:

1. Dr hab. inż. Mirosław CZECHOWSKI, prof. UMG - Prorektor ds. studenckich        

2. Dr hab. inż. Aleksandra WILCZYŃSKA, prof. UMG - Dziekan WZNJ

3. Dr hab. Maciej MATCZAK, prof. UMG    - Dyrektor Instytutu Morskiego UMG   

4. Mgr Eugeniusz Paweł ORZESZEK        - Kwestor

5. Mgr Filip MALATA                                   - Kanclerz                              

6. Dr  Joanna KRZYWONOS                      - Dyrektor BG                                   

7. Mgr inż. Kamil BARGIEŁ                        - Przew.  Rady  Doktorantów UMG     

8. Marcel GŁUCHOWSKI                            - Przew. Parlamentu Studentów UMG   

9. Mgr Marta SIENIAWSKA                        - Kierownik Działu Kadr i Płac              

10. Dr inż. Jacek HAŁACZKIEWICZ          - Przew. ZZP UMG                              

11. Marek LUBOWIECKI                            - Przew. NS ZZ „Solidarność”              

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Biuro Rektora
02.07.2013
Wprowadzenie:
J.Janiak 02.07.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 05.01.2021