Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Członkowie Senatu na kadencję 2020-2024:

 

Rektor

Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam WEINTRIT 

 

Wydział Nawigacyjny

2. Dr hab. Sambor GUZE, prof. UMG,  Prorektor ds. kształcenia                    

3. Dr hab. inż. Tomasz NEUMANN, prof. UMG, Dziekan WN              

4. Dr inż. kpt. ż.w. Przemysław WILCZYŃSKI, prof. UMG             

5. Dr inż. Przemysław DZIULA                                                         

                    

Wydział Mechaniczny

6. Prof. dr hab. inż. Andrzej MISZCZAK, Dziekan WM             

7. Prof. dr hab. inż. Lech MURAWSKI                                                             

8. Dr hab. inż. Kazimierz WITKOWSKI, prof. UMG                           

9. Dr inż. Justyna MOLENDA                                                                                                                                   

 

Wydział Elektryczny

10. Prof. dr hab. inż. Krzysztof GÓRECKI, Dziekan WE                                                     

11. Prof. dr hab. inż. Tomasz TARASIUK, Prorektor ds. współpracy i rozwoju  

12. Dr hab. inż. Piotr MYSIAK, prof. UMG                                        

13. Dr inż. Damian BISEWSKI                                                         

                                                                                  

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

14. Dr hab. Dariusz BARBUCHA, prof. UMG, Prorektor ds. nauki                                                   

15. Prof. dr hab. inż. Ireneusz CZARNOWSKI                             

16. Dr hab. inż. Aneta OCIECZEK, prof. UMG                                            

17. Dr Katarzyna SKRZESZEWSKA      

                                                                                                                                           

18. Dr Andrzej LACHOWICZ - Przedstawiciel nauczycieli akademickich niewchodzących w skład Wydziału   

19. Mgr Filip MALATA - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

 

20. Mgr inż. Magdalena WINIARSKA - Przedstawiciel doktorantów UMG  

21. Artur BIZEWSKI - student Wydziału Elektrycznego                                        

22. Patrycja BORATYŃSKA - studentka Wydziału Nawigacyjnego                                     

23. Rafał RAFAŁOWSKI - student Wydziału Mechanicznego           

24. Dominika GĄSKA - studentka Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości

 

                                                                       

 

W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą:

1. Dr hab. inż. Mirosław CZECHOWSKI, prof. UMG - Prorektor ds. studenckich        

2. Dr hab. inż. Aleksandra WILCZYŃSKA, prof. UMG - Dziekan WZNJ         

3. Prof. dr hab. inż. Krzysztof CZAPLEWSKI - Dyrektor Instytutu Morskiego UMG  

4. Mgr Eugeniusz Paweł ORZESZEK - Kwestor

5. Mgr inż. kpt. ż.w. Dariusz JELLONNEK - Dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich                             

6. Dr Joanna KRZYWONOS - Dyrektor BG                                   

7. Olga ZAJĄC - Przewodnicząca Parlamentu Studentów UMG  

8. Mgr Ewa ZDANOWICZ - Dyrektor Działu Kadr i Płac            

9. Dr inż. Jacek HAŁACZKIEWICZ - Przew. ZZP UMG                            

10. Marek LUBOWIECKI - Przew. NS ZZ „Solidarność”            

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni