SezAM - rekrutacja na rok 2020/2021

 

REKRUTACJA ONLINE

Rekrutacja online od 9 do 30 listopada 2020 r. 

WYDZIAŁ MECHANICZNY- REKRUTACJA DODATKOWA  do 20 grudnia 2020 r.

Uwaga, przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z DOKUMENTAMI!

 


Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy przesłać w terminie do 30.11.2020r. na adres
e-mail: rekrutacja.sezamatumg.edu.pl wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:

1. Regulamin uczestnictwa w projekcie

2. Oświadczenie uczestnika

3. Kwestionariusz danych osobowych                                                      

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

W treści maila prosimy również podać informację w ktrórym kursie chcieliby Państwo wziąć udział (lista proponowanych kursów).

Wszystkie dokumenty muszą być wydrukowane i zeskanowane w kolorze!

KWESTIONARIUSZ prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI

 


 

Jeżeli jesteś członkiem Koła Naukowego, jesteś wolontariuszem lub angażujesz się w inne działalności naukowe lub pozanaukowe wypełnij dodatkowo 5. Oświadczenie o dodatkowych aktywnościach

Jeżeli łączysz naukę z pracą będziesz musiał przedstawić jeszcze 6.Oświadczenie dot. wykonywanej pracy - nie dotyczy umowy zlecenia/ umowy o dzieło (link do dokumentu).

Jeżeli nie wiesz jak wypełnić konkretne pole w kwestionariuszu osobowym skontaktuj się z Biurem Karier Studenckich - chętnie pomożemy :)

 


 

Projekt „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 


 

 

Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Wydział Elektryczny

Wydział Elektryczny

Działania w Projekcie

Działania w Projekcie

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni