SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZA OKRES 01.01.2010 - 31.12.2010

 1. SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH BEZPOŚREDNIO PODLEGŁYCH REKTOROWI
  1. Dział Spraw Pracowniczych                                                                         4
  2. Biuro Rektora                                                                                                13
  3. Specjalista ds. organizacyjnych                                                                14
  4. Audytor wewnętrzny                                                                                  19
  5. Radca Prawny                                                                                               20
  6. Zespół ds. BHP i P.POŻ                                                                              22
  7. Zespół spraw obronnych                                                                            25
  8. Pełnomocnik Rektora ds. normalizacji urządzeń w technice
   i gospodarce morskiej                                                                                 26
  9. Pełnomocnik Rektora ds. prognoz rozwojowych szkolnictwa
   i gospodarki morskiej                                                                                 32
  10. Pełnomocnik Rektora ds. sieci komputerowych                                 33
    
 2. SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH BEZPOŚREDNIO PODLEGŁYCH PROREKTOROWI DS. NAUKI
  1. Rozwój kadry                                                                                               36
  2. Badania naukowe                                                                                       39
  3. Współpraca zagraniczna                                                                          46
  4. Zespół ds. programów europejskich                                                     54
  5. Zespół ds. Aparatury                                                                                61
  6. Wnioski                                                                                                         67
    
 3. SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH BEZPOŚREDNIO PODLEGŁYCH PROREKTOROWI DS. KSZTAŁCENIA
  1. Zespół ds. kształcenia                                                                               69
  2. Jednostki ogólnowydziałowe i ogólnouczelniane                               72
  3. Biuro Karier i Promocji                                                                               86
  4. Wydawnictwo AM                                                                                      88
  5. Zespół ds. bezpieczeństwa informacji                                                   91
    
 4. SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH BEZPOŚREDNIO PODLEGŁYCH
  PROREKTOROWI DS. MORSKICH                                             
  93
   
 5. WYDZIAŁY
  1. Wydział Nawigacyjny                                                                              101
  2. Wydział Mechaniczny                                                                              125
  3. Wydział Elektryczny                                                                                141
  4. Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa                               168
    
 6. SPRAWOZDANIE KANCLERZA                                                199

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni