Studia dla obywateli Ukrainy

Studenci z Ukrainy, którzy studiują na naszej Uczelni, mogą liczyć na wsparcie pracowników i studentów. Uniwersytet Morski w Gdyni włączył się w działania na rzecz pomocy Ukrainie. Na UMG studiuje obecnie 49 studentów z Ukrainy, a dla nowo zrekrutowanych studentów UMG przygotowało udogodnienia.

Rekrutacja na studia będzie odbywała się wg zasad rekrutacji dla cudzoziemców: https://umg.edu.pl/dla-cudzoziemcow

Studia na UMG odbywają się w języku polskim.

 

Z dniem 1 sierpnia 2022 r. zostaje uruchomiony intensywny kurs języka polskiego, dla obywateli Ukrainy, którzy są zdecydowani na studia w UMG. Kursy języka polskiego prowadzane przez UMG są bezpłatne, a jedynym kosztem dla uczestników będzie zakup podręczników oraz zeszytów ćwiczeń.

Uczestnikami kursu będą mogły zostać osoby, które:

  • przybyły do Polski po 24.02.2022 roku,
  • uzyskają status wstępnie przyjętego na studia (rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej za pomocą systemu IRK),
  • posiadają znajomość języka polskiego na poziomie A1 (zweryfikowaną i potwierdzoną przez Komisję Rekrutacyjną komunikatywną znajomość języka polskiego).

 

Dyżury Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych:


 

Wydział Elektryczny

Wydział Mechaniczny

Wydział Nawigacyjny

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

telefony

58 55 86 651

58 55 86 404

58 55 86 321

58 55 86 678

58 55 86 680

58 55 86 100

58 55 86 134

660 665 118

58 55 86 517

58 55 86 300

58 55 86 267

pokój

C-256

A-202

A-204

N-108 (do 15.07)

N-121 (od 18.07)

B-433 (do 15.07)

C-61   (od 18.07)

godziny dyżurów WKR

godz. 9:00-14:00

godz. 9:00-14:00

godz. 10:00-14:00

godz. 10:00-13:00

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni