Studia w języku angielskim

 

 

 

 

 

 

  1. Istnieje możliwość studiowania w języku angielskim na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych. Warunkiem rozpoczęcia studiów w tym języku jest zgłoszenie się odpowiedniej ilości kandydatów ustalonej przez dziekana wydziału właściwego dla danej specjalności.
  2. Opłaty są wnoszone na rachunek bankowy za jeden semestr z góry, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów. Warunki płatności są uregulowane umową cywilno – prawną.
  3. W przypadku przyjęcia na studia grupy studentów powyżej 15 osób dziekan powołuje opiekuna grupy studenckiej. Wynagrodzenie opiekuna pokrywane jest z czesnego wszystkich studentów. Jego wysokość ustala Rektor w porozumieniu z dziekanem odpowiedniego wydziału.
  4. Wysokość odpłatności za studia w języku angielskim:

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

1.

Studia na specjalnościach lądowych

3500 EUR za rok nauki

2.

Studia na specjalnościach morskich

4000 EUR za rok nauki

3.

Wznowienie studiów 1)

200 EUR

4.

Uzupełnianie różnic programowych 2)

Opłata ustalana przez Rektora        w porozumieniu                                    z Dziekanem Wydziału 3)

1) W sytuacji, gdy przerwa w studiach trwała dłużej niż jeden semestr

2) Jeśli ze względu na fakt powtarzanie roku lub semestru, student trafia do grupy studenckiej, którą obowiązuje częściowo zmieniony program studiów. 

3) Opłata zależna od ilości i rodzaju różnic

      5. Oferta studiów w języku angielskim:

Faculty of Electrical Engineering

MSc in Electrotechnical Officer for postgraduate students 

Faculty of Marine Engineering

Marine Propulsion Plant and Offshore Construction Operation  (I- cycle) 

Faculty of Navigation 

Modern Ship Management (Postgraduate studies)  

Faculty of Entrepreneurship and Quality Science

Maritime Economics and Logistic (I-cycle)

International Trade, Transport and Logistics (II-cycle) 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

I.Korzeniewska
17.12.2014
Wprowadzenie:
i.bednarska 17.12.2014
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 30.04.2018