Szkolenia dla pracowników

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekreutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie dla zadania 4, paragraf 5 Prawa i zobowiązania uczestnika projektu w zadaniu 4: "Dla celu zachowania trwałości projektu, zdobyte przez kadrę kompetencje, zostaną wykorzystane w ramach zajęć w wymiarze minimum 1 semestru, przeprowadzonych ze studentami w okresie trwania projektu lub rozpoczętymi najpóźniej przed końcem 2021 roku" ,

dla celów sprawozdawczości załączony zostaje dokument: Raport z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych, który uprzejmie proszę wypełnić.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Wraz z zakończonym naborem do projektu SezAM, w zakładce Aktualności znajduje się Harmonogram udzielanego wsparcia, gdzie wprowadzane są na bieżąco informacje o kolejnych działaniach dla pracowników uczelni w projekcie.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------

Rozpoczęła się druga, uzupelniająca tura rekrutacji do projektu SezAM w ramach Zadania 4: "Moduł zarządzania, rozwoju umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadry akademickiej oraz kadry administracyjnej i kadry zarządczej", dla tych, którzy nie zgłosili dokumentów do Koordynatora zadania w terminie czerwcowym.

Nabór prowadzony będzie w terminie: 03.09.2018 r. - 17.09.2018 r. 

Zapraszamy do składania dokumentów.

Szczegóły i formularze dokumentów rekrutacyjnych zostały zamieszczone  w dziale dla pracowników.

 
 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Winiarska
11.10.2018
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 11.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
D.Barzowska 07.08.2020