"Tczewiacy" 8 grudnia 2021

Tczewiacy 8 grudnia 2021

Wodowanie "Słownika biograficznego absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie 1922-1930 - Tczewiacy" 

Na zakończenie uroczystego posiedzenia Senatu UMG, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2021 roku z okazji Święta Szkoły, miało miejsce „wodowanie” książki Małgorzaty Sokołowskiej i Joanny Stasiak „Słownik biograficzny absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie 1922–1930”. Matką chrzestną była wnuczka kpt. ż.w. Jana Ćwiklińskiego, absolwenta Wydziału Nawigacyjnego z roku 1924 – Anna Ćwiklińska-Rutka.

Absolwenci, których sylwetki zostały zaprezentowane w albumie, to profesjonaliści w swoich dziedzinach, specjaliści uznani przez środowisko morskie. To także, a może przede wszystkim, wzajemnie szanujący się zespół fascynujących ludzi, którym przyświecał wspólny cel – zbudować Polskę morską.

Każda z osób, której krótszy lub dłuższy biogram zamieszczono w „Słowniku”, miała swój wkład w tworzenie wizerunku naszej elitarnej Uczelni – poprzez swoją wiedzę zawodową, szerokie kompetencje, bogate doświadczenie, cechy przywódcze i autorytet, zdolności organizacyjne, dydaktyczne, naukowe oraz męstwo w chwilach próby i heroiczną postawę w sytuacjach ekstremalnie trudnych. Bowiem nasi absolwenci to także żołnierze Września 1939 r. i bohaterowie II wojny światowej na morzach. To również, niestety, ofiary niemieckich obozów śmierci, katyńskiej zbrodni i komunistycznych więzień.

Ta biograficzna seria powstaje z inicjatywy JM Rektora UMG prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita. Tom I jest dostępny na stronie Uczelni w formacie PDF.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni