Think Tank Rektora

Think Tank to zespół doradczy Rektora, rada młodych pracowników nauki mających niekwestionowane osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne, grupa ekspertów reprezentujących wszystkie wydziały UMG.

Zadaniem Think Tanku jest kreowanie nowych kierunków rozwoju, konsultowanie strategicznych inicjatyw Rektora, poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów.

  • Dr hab. Inż. Tomasz Dyl – Wydział Mechaniczny, Katedra Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów
  • Dr inż. Tomasz Hajduk – Wydział Mechaniczny, Katedra Siłowni Okrętowych
  • Dr inż. Adam Kaizer, Wydział Nawigacyjny, Katedra Transport i Logistyki
  • Dr hab. Inż. Andrzej Łebkowski – Wydział Elektryczny, Katedra Automatyki Okrętowej
  • Dr. inż. kpt. ż. w. Grzegorz Rutkowski, Wydział Nawigacyjny, Katedra Nawigacji
  • Dr hab. Inż. Millena Ruszkowska, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Katedra Zarządzania Jakością
  • Dr Katarzyna Skrzeszewska, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Katedra Zarządzania i Ekonomii
  • Dr inż. Krzysztof Wróbel, Wydział Nawigacyjny, Katedra Nawigacji

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Rektora