Transport (stacjonarne/niestacjonarne)

Rekrutacja krok po kroku
Aplikuj w systemie IRK
Zadzwo

Opis kierunku: 

Kierunek Transport stanowi rozwinięcie prowadzonych od wielu lat na Wydziale Nawigacyjnym studiów łączących gruntowne przygotowanie inżynierskie (techniczne) z profilem menedżerskim. Na studiach poznasz zasady funkcjonowania nowoczesnych systemów transportowych oraz zagadnienia inżynierii transportu.

Posiądziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia technicznych, ekonomicznych oraz  środowiskowych i prawnych uwarunkowań działalności gospodarczej w sektorze Transportu, Spedycji i Logistyki  (TSL).

Absolwent kierunku Transport jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, portowych, centrach dystrybucyjnych i logistycznych oraz firmach współpracujących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem transportu i logistyki.

Specjalności/obszary: 

 • Transport i Logistyka
 • Eksploatacja Systemów Transportowych

Stopień studiów: 

Tryb studiów: 

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Czas trwania: 

7 semestrów

Jednostka: 

Wydział Nawigacyjny

Język kształcenia: 

polski

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów: 

Inżynier

Wybrane przedmioty na tym kierunku: 

 • Grafika Komputerowa (program AutoCad)
 • Telematyka Transportu
 • Systemy satelitarne w transporcie
 • Spedycja
 • Logistyka
 • Zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw
 • Narzędzia wspomagania logistyki
 • Środki transportu

Umiejętności absolwenta tego kierunku: 

Po ukończeniu kierunku będziesz umieć:

 • organizować transport międzynarodowy przy użyciu wybranych gałęzi transportowych
 • zarządzać zarówno kapitałem ludzkim, jak i optymalizować procesy inwestycyjne przedsiębiorstw transportowo-logistycznych
 • rozwiązywać problemy ze sfery transportu, spedycji i logistyki
 • projektować oraz realizować obiekty, systemy oraz procesy, typowe dla sektora TSL przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi
 • formułować i rozwiązywać zadania inżynierskie oraz dostrzegać rozwiązania wobec aspektów systemowych i pozatechnicznych
 • wykorzystywać technologie informatyczne oraz techniki informacyjno-komunikacyjnej w pracy zawodowej
 • aktywnie posługiwać się językiem angielskim branżowym

Uprawnienia: 

Po ukończeniu tego kierunku możesz ubiegać się o następujące certyfikaty/uprawnienia:

 • Certyfikat kompetencji zawodowych
 • DGSA (Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych)
 • Agent celny
 • Agent statkowy

Co po studiach: 

Spełnisz się zawodowo w szeroko pojętej branży TSL (magazyny, składy, spedycja, przewoźnicy, porty, terminale, biura armatorów, administracja transportowa).