Usługi

Konsultacje i doradztwo w zakresie zagospodarowania odpadów

Zagospodarowanie odpadów kompozytowych

Słowa kluczowe: recykling, odpady kompozytowe

Projektowanie innowacyjnych produktów spożywczych

Opracowanie innowacyjnych prod. spoż. od koncepcji, poprzez rozwiazania technologiczne do stworzenia gotowego produktu

Słowa kluczowe: innowacje produktowe

Wsparcie eksperckie w obszarze wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem żywności

Dokumentowanie systemów zarządzania, ocena dokumentacji systemów zarządzania, audity wewnętrzne systemów zarządzania

Słowa kluczowe: System zarządzania jakością, ISO 9001, ISO14000, ISO 22000

Wsparcie eksperckie w przygotowaniu strategii rozwojowych przedsiębiorstw oraz analizy rynków sektora TSL

Przygotowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw sektora TSL, ze szczególnym uwzględnieniem branży portowej i żeglugowej, Badanie rynków towarowych i usług transportowych i logistycznych oraz prognozowanie przyszłych zmian na rynkach, prognozowanie popytu

Słowa kluczowe: strategia rozwoju, sektor TSL, cele i zadania rozwojowe, analiza rynku, prognozowanie popytu, rynki towarowe, ocena konkurencyjności

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w gospodarce morskiej

projektowanie, organizowanie, zarzadzanie projektami, transfer wiedzy między nauką i biznesem

Słowa kluczowe: klaster, konsorcjum, innowacja, wiedza, nauka, biznes

Strony