Webinaria

 

Jak analizować wkład badacza oraz instytucji w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ?  

Wtorek, 13 czerwca 2023, godzina 11:30

Cele Zrównoważonego Rozwoju to istotny element nie tylko krajobrazu naukowego. Dziś podzielimy się kilkoma wskazówkami, jak można analizować zaangażowanie na podstawie wyników badań (publikacji) zarówno instytucji, jak i indywidualnych badaczy. Nie musi być to skomplikowane, a może być pomocne zarówno z perspektywy budowania widoczności, jak i pozyskiwania środków na badania. 


 

Podmiot udostępniający: 

UMG Biblioteka Główna