Wybrane akty prawa wewnętrznego

 

 • Zarządzenie nr 20/24 z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2024/2025
 • Zarządzenie nr 16/24 z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zmiany oraz ustalenia tekstu jednolitego zarządzenia w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz za kształcenie na studiach podyplomowych, w tym na studiach MBA, prowadzonych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2024/2025 
 • Zarządzenie nr 14 /24 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz za kształcenie na studiach podyplomowych, w tym na studiach MBA, prowadzonych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2024/2025
 • Uchwała nr 264/XVII z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2024/2025
 • Uchwała nr 263/XVII z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2024/202
 • Zarządzenie nr 10/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty rekrutacyjnej za postępowanie związane z przyjęciem do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na rok akademicki 2024/2025
 • Uchwała nr 251/XVII z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie określenia limitu przyjęć oraz zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Morskim w Gdyni na rok akademicki 2024/2025
 • Uchwała nr 250/XVII z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Morskim w Gdyni na rok akademicki 2024/2025
 • Zarządzenie nr 18/23 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2023/2024
 • Uchwała nr 205/XVII z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2024/2025
 • Uchwała nr 134/XVII Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2023/2024
 • Regulamin studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni (przyjęty uchwałą nr 123/XVII Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
 • Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 52 Rektora UMG z dnia 3 października 2022 r.)
 • Regulamin studiów podyplomowych Executive Offshore Wind MBA
 • Uchwała nr 83/XVII z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na rok akademicki 2022/2023
 • Zarządzenie nr 35/20 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przebiegu egzaminu dyplomowego w formie zdalnej w Uniwersytecie Morskim w Gdyni 
 • Uchwała nr 186/XVI w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Morski w Gdyni oraz warunki zwalniania w całości lub z części z opłat

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni