Wymagania medyczne niezbędne do podjęcia studiów

Poniżej przestawiono ofertę dydaktyczną UMG z doszczegółowieniem specjalnych wymagań medycznych niezbędnych do podjęcia studiów:

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 • elektrotechnika (dla specjalności morskich wymagane morskie świadectwo zdrowia)
 • elektronika i telekomunikacja (dla specjalności morskich wymagane morskie świadectwo zdrowia)
 • informatyka

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 • elektrotechnika (dla specjalności morskich wymagane morskie świadectwo zdrowia)
 • elektronika i telekomunikacja
 • systemy teleinformatyczne

STUDIA PODYPLOMOWE

 • technika wodorowa i odnawialne źródła energii

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 • mechanika i budowa maszyn (dla specjalności morskich wymagane morskie świadectwo zdrowia)
 • eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych (dla specjalności morskich wymagane morskie świadectwo zdrowia)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 • mechanika i budowa maszyn (dla specjalności morskich wymagane morskie świadectwo zdrowia)

 

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 • nawigacja (wymagane morskie świadectwo zdrowia)
 • transport

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 • nawigacja (wymagane morskie świadectwo zdrowia)
 • transport

STUDIA PODYPLOMOWE

 • zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczymi energetyce wiatrowej
 • cyberbezpieczeństwo w przemyśle morskim
 • systemy informacji przestrzennej w nawigacji morskiej
 • modern ship management (studia w języku angielskim)

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 • zarządzanie
 • inżynieria jakości

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 • zarządzanie
 • inżynieria jakości

STUDIA PODYPLOMOWE

 • logistyka i transport międzynarodowy
 • usługi żywieniowe i dietetyka
 • zarządzanie projektami

CENTRUM MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

STUDIA PODYPLOMOWE

 • executive offshore wind MBA (studia w języku angielskim)
 • szkolenia specjalistyczne

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia