Wystąpienie JM Rektora UMG

Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z okazji Święta Szkoły 2020


Szanowni Państwo!

W roku 2020, w cieniu pandemii, która objęła cały świat, obchodzimy  setną rocznicę istnienia naszej morskiej Alma Mater. Jej kolejne nazwy oddają ducha zmian, którym podlegaliśmy i kierunek rozwoju naszej Uczelni - początkowo małej dwuwydziałowej Szkoły Morskiej w Tczewie, następnie Wyższej Szkoły Morskiej, z czasem Akademii Morskiej, aż dzisiaj Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

Tworzenie naszej Uczelni - jej rozwój - był i jest procesem, w którym przed II wojną światową uczestniczyli ludzie z odległych zakątków I Rzeczypospolitej, z Wilna, Lwowa, po wojnie młodzi ludzie ściągający z całej Polski do powstającej Gdyni, a dzisiaj Państwo – dydaktycy, naukowcy, studenci i doktoranci i pracownicy administracji, którzy związali swoje życie zawodowe z Uniwersytetem Morskim w Gdyni.

Wyjątkowy dzień obchodów Jubileuszu 100-lecia skłania nas do głębokiej refleksji i pochylenia się nad dokonaniami minionych pokoleń. Stuletnia tradycja wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu, szacunku do drugiego człowieka i poszanowania nauki była przez mijający wiek najważniejszym przesłaniem tych wszystkich, którzy dbali o wizerunek Uczelni.

A oczekiwania wobec morskiej szkoły były bardzo duże. Działania wykładowców i pracowników miały się koncentrować nie tylko na kształceniu kadr dla powstającej dopiero polskiej gospodarki morskiej, ale też wspieraniu pozostałych obszarów gospodarki i nauki – transportu, elektroniki, energetyki, budownictwa.

Kolejne władze Uczelni, krok po kroku realizowały swoje założenia – określając programy kształcenia, przeprowadzając plany inwestycyjne, poszerzając ofertę kształcenia i praktyk morskich.

Czas jubileuszu skłania do spojrzenia z perspektywy na to, z czym zmagały się przeszłe pokolenia i do mądrego patrzenia w przyszłość, ze świadomością co możemy dołożyć w akcie budowania naszej morskiej wspólnoty.

Jestem przekonany, że teraźniejszość nie istnieje bez przeszłości. To przecież ludzie z krwi i kości tworzą historię. Ludzie, tacy jak Antoni Garnuszewski, Adam Mohuczy, Władysław Kosianowski, Stanisław Kosko, Antoni Zieliński, Karol Olgierd Borchardt, Konstanty Maciejewicz, Mieczysław Jurewicz, Kazimierz Jurkiewicz, Bohdan Kowalczyk, Daniel Duda, Mikołaj Kostecki, Władysław Rymarz, Jan Kazimierz Włodarski, Piotr Jędrzejowicz, Józef Lisowski, Piotr Przybyłowski, Romuald Cwilewicz, Janusz Zarębski.

Wymieniłem wszystkich moich znamienitych poprzedników, bo za nimi stoją całe rzesze ludzi, którzy codziennie pracowali i pracują na sukces dzisiejszego Uniwersytetu Morskiego.

Jako 20. rektor naszej Alma Mater składam hołd moim wielkim poprzednikom, którzy zmagali się z trudnościami niejednokrotnie większymi niż nas dzisiaj dotykające, a którzy dokonywali rzeczy niezwykłych. Czuję się zaszczycony i wyróżniony, że jako rektor mam zaszczyt wprowadzić naszą społeczność w drugi wiek istnienia.

Na przestrzeni 100 lat nasza Uczelnia wykształciła ponad 30 tysięcy absolwentów – kapitanów, oficerów marynarki handlowej, marynarzy, inżynierów, ludzi świata nauki, polityków, przedsiębiorców – ludzi  szlachetnych  i wartościowych. Rady wydziałów naszej Uczelni nadały 98 osobom stopień naukowy doktora, a 15 osobom stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 1969 roku wydaliśmy prawie 800 tytułów, skryptów, podręczników i zeszytów naukowych.

Nad rozwojem Uczelni w ciągu tych 100 lat czuwało 21 rektorów, 40 prorektorów, 10 kanclerzy, 9 kwestorów, 53 dziekanów, 131 prodziekanów, 153 kierowników jednostek, 25 dyrektorów.

Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć Uniwersytetu Morskiego w minionym wieku, ale to nasi absolwenci odkrywali, tworzyli, badali, projektowali, budowali, szkolili. To ich dokonania poza Uczelnią, doskonała opinia o nich wśród największych światowych armatorów świadczą o jakości nauczania na naszej Uczelni.

W bogatą tradycję Szkoły i jej pracowników wpisuje się wiele spektakularnych osiągnięć – rejsy dookoła świata, ratowanie rozbitków, uczestnictwo w misjach pokojowych, złote medale za innowacyjność, tworzenie międzynarodowych przepisów morskich, odkrywanie nowych dróg morskich, budowa żaglowca, tworzenie szkoły morskiej w Afryce, szkolenie oficerów innych państw, budowa farm wiatrowych, uzyskanie miejsca w elitarnym gronie najlepszych badaczy na świecie i wiele, wiele innych, które są osobistymi sukcesami naszych pracowników, ale też składają się na wizerunek Uczelni o międzynarodowym wymiarze i potencjale.

Dzisiaj na Uniwersytecie Morskim pracuje 823 pracowników: dydaktycznych, badawczych, administracyjnych i technicznych. Posiadamy budynki w kilku miejscach Trójmiasta o łącznej powierzchni 105 985 metrów kwadratowych.

Uniwersytet Morski wrósł w tkankę miasta i stał się Uczelnią, w której każdy mieszkaniec Gdyni ma lub miał kogoś bliskiego. Znaczące jest również to, że ludzie wychowani i wykształceni w murach Uczelni mieli znaczący wkład w rozwój Gdyni, o czym świadczą nazwiska naszych dydaktyków i absolwentów w nazwach ulic.

Co roku kilkunastu studentów wpisuje się w poczet wybitnych wychowanków naszej Szkoły. 

Przed nami następne 100 lat, w których będziemy doskonalić dzieło naszych poprzedników. Co roku mury naszej Uczelni będą opuszczali doskonali fachowcy – oficerowie, mechanicy, elektronicy, logistycy, biznesmeni związani z gospodarką morską. Będziemy również powiększać intelektualny potencjał Uczelni, wspierać biznes innowacjami i badaniami naukowymi, rozwijać polską gospodarkę morską. 

Szanowni Państwo!

Bogaty dorobek naukowy i kulturowy Szkoły jest dla współczesnego pokolenia niezwykle inspirujący i motywujący, napawa dumą, ale również stawia wysokie wymagania. Działaniom naszym  towarzyszy: szacunek do tradycji, utrzymanie wysokiej jakości kształcenia oraz nowoczesność.  

Historia Szkoły dla każdego ma inny wymiar. Z sentymentem wspominamy swoją młodość, profesorów – mistrzów, ich życzliwość, przyjaźń i mądrość.

Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie miłą okazją do wspomnień i wzruszeń.

Życzę wszystkim absolwentom, studentom i doktorantom, pracownikom dydaktycznym i administracyjnym oraz tym wszystkim, którzy w przyszłości będą uczyć się i pracować w murach tej Uczelni, aby zawsze czuli się częścią morskiej wspólnoty i o tę wspólnotę dbali.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni