Zarządzanie (stacjonarne/niestacjonarne)

Rekrutacja krok po kroku
Aplikuj w systemie IRK
Zadzwo

Opis kierunku: 

Studiując Zarządzanie, zdobywasz uniwersalną wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne do pracy w przedsiębiorstwach, administracji publicznej oraz innych jednostkach organizacyjnych. Zarządzanie to obszar, który oferuje wiele możliwości rozwoju zawodowego. Będziesz przygotowana/-y do założenia własnej firmy oraz pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych i zadaniowych. Zyskasz kwalifikacje potrzebne do prowadzenia analiz biznesowych, realizacji działań marketingowych oraz zarządzania projektami i inicjatywami związanymi z przedsiębiorczością i innowacyjnością. Atrakcyjny program studiów obejmuje zarówno przedmioty o charakterze teoretycznym, które poszerzą Twoje horyzonty, jak również przedmioty o charakterze praktycznym, które dobrze przygotują Cię do pracy zawodowej. Studia na kierunku Zarządzanie pomogą Ci rozwinąć umiejętności przywódcze oraz komunikacyjne.

Specjalności/obszary: 

Stopień studiów: 

Tryb studiów: 

  • stacjonarne
  • niestacjonarne

Czas trwania: 

6 semestrów

Jednostka: 

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

Język kształcenia: 

polski

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów: 

licencjat

Wybrane przedmioty na tym kierunku: 

  • Biznesplan
  • Gry menedżerskie
  • Technologie i aplikacje mobilne
  • Marketing
  • Zarzadzanie projektami
  • Zarządzanie finansami
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie produktem turystycznym

Umiejętności absolwenta tego kierunku: 

Po ukończeniu studiów będziesz umiał/-a zarządzać przedsiębiorstwem lub będziesz gotowa/-y do założenia własnej działalności gospodarczej. Nauczysz się projektowania, wdrażania i koordynowania przedsięwzięć w ramach biznesu tradycyjnego i elektronicznego. Będziesz wiedzieć, jak wykorzystywać narzędzia analizy ekonomicznej. Zdobędziesz umiejętności potrzebne do identyfikacji i analizowania procesów zjawisk społeczno-ekonomicznych. Poznasz zasady gromadzenia i analizy informacji finansowych z wykorzystaniem technik rachunkowości.

Certyfikaty, kursy, szkolenia na tym kierunku: 

Certyfikat IPMA-Student – Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni otrzymał akredytację International Project Management Association Polska dla kierunku Zarządzanie, Specjalność: Ekonomia Menedżerska.

Uprawnienia: 

Certyfikaty branżowe i zawodowe np. menedżer projektów, biegły rewident, auditor finansowy, specjalista HR, organizator turystyki, wychowawca kolonijny czy animator czasu wolnego.

Co po studiach: 

Możesz założyć własne przedsiębiorstwo. Spełnisz się także zawodowo jako menedżer w sektorze komercyjnym, administracji oraz w organizacjach pozarządowych. Znajdziesz zatrudnienie w wielu sektorach gospodarki.