Zdolni z Pomorza

Program: 

Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Termin: 

01.09.2016 - 30.06.2021

Kierownik projektu: 

dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Współpracy (RWW)