Zdolni z Pomorza

Projekt „Zdolni z Pomorza – Akademia Morska w Gdyni” realizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Morskim Gdyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1287/195/16 z dnia 9 grudnia 2016 r.).

Portal projektu „Zdolni z Pomorza” znajduje się pod adresem:
https://zdolnizpomorza.pl/

Informacje na temat projektu są także aktualizowane na fanpage'u:
www.facebook.com/Zdolni.z.Pomorza/

Celem projektu jest wsparcie uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Województwa Pomorskiego w dziedzinach: fizyka i informatyka.

W ramach projektu przez Uniwersytet Morski w Gdyni realizowane będą różne formy wsparcia akademickiego: spotkania akademickie, kursy e-learningowe oraz opieka mentorska. Dotychczas zrealizowane formy wsparcia znajdują się w pliku poniżej.

Zapraszamy na spotkanie akademickie z fizyki i informatyki 11.03.2023 r. - UWAGA - limit miejsc wyczerpany!

Fizyka

Temat: Gaz zaprzęgnięty do pracy – silniki wewnętrznego i zewnętrznego spalania

Opis: Praca – energia – ciepło – temperatura, to odnoszące się do silników cieplnych zagadnienia, które omówione będą w części wykładowej spotkania. Spróbujemy też uruchomić fizykalne modele dawnych maszyn cieplnych. Podczas zajęć eksperymentalnych przeprowadzimy pomiary zmierzające do ustalenia zakresu stosowalności historycznych praw gazowych w odniesieniu do powietrza. W części rachunkowej zajmiemy się matematycznym opracowaniem uzyskanych wyników z uwzględnieniem niepewności pomiarowych. W dyskusji nad wynikami wyprowadzimy wnioski o zakresie stosowalności praw gazowych.

Informatyka

Temat: Pierwsze kroki z Wordpressem

Opis: Wykład umożliwi zapoznanie się z najbardziej popularnym systemem zarządzania treścią - Wordpressem. Omówione zostaną wszelkie zagadnienia związane z publikacją treści w Internecie, jak należy zaprojektować dobrą stronę internetową, jakie są niezbędne elementy strony www i w jaki sposób zarządzać treścią na stronie. Uczniowie zostaną zapoznani także z zagadnieniami dotyczącymi marketingu elektronicznego - SEO, czyli między innymi tym, jak przygotować swoją stronę internetową, aby pozycjonowała się wysoko w wynikach wyszukiwarki Google. Zaprezentowany zostanie także proces instalacji środowiska Wordpress. Podczas zajęć praktycznych, Uczniowie będą mieli okazję utworzyć swoją stronę na Wordpressie, zgodnie z zainteresowaniami. Będzie okazja także przeprowadzić proces optymalizacji pod kątem wyszukiwarki Google.

Szczegółowy harmonogram spotkania akademickiego z fizyki i z informatyki dostępny w plikach poniżej.

Na spotkanie można zapisać się wysyłając wiadomość na adres e-mail: zzpatam.gdynia.pl () do 24 lutego 2023 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przyniesienie wypełnionych i podpisanych wymaganych dokumentów: deklaracji uczestnictwa, oświadczeń, formularza danych uczestnika (dokumenty w plikach poniżej).

Zapraszamy na kursy e-learningowe z informatyki 20.02.-25.03.2023 r.

Temat: Rozpocznij przygodę z Android Studio

Opis: Celem kursu jest zapoznanie uczniów ze środowiskiem Android Studio. Jest to najpopularniejszy program do tworzenia aplikacji w androidzie. W środowisku można tworzyć aplikacje, wykorzystując język programowania JAVA lub Kotlin. Android Studio to środowisko bardzo przyjazne i intuicyjne, dlatego osoby rozpoczynające pracę z androidem najczęściej sięgają po to oprogramowanie. Kurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W części teoretycznej kursu zostaną omówione podstawowe zasady działania Android Studio. Uczniowie dowiedzą się, jak stworzyć prostą aplikację, co oznaczają i za co odpowiadają dostępne do wyboru katalogi tworzone przez IDE w prostym projekcie, w jaki sposób utworzyć aplikację, jak zarządzać wyglądem aplikacji, jak dodawać kolejne komponenty aplikacji. W kolejnych etapach kursu, uczniowie dowiedzą się, jak programować dane pole tekstowe lub przycisk, aby reagował na przykład na kliknięcie. Dodatkowo zainteresowani dowiedzą się, jak utworzyć emulator i jak testować aplikację na etapie jej produkcji. Podczas części praktycznej uczniowie samodzielnie przejdą przez proces instalacji oprogramowania, tworzenia pierwszej aplikacji, a dokładniej prostego kalkulatora oraz animacji. Przewidziany jest również etap testowania własnych aplikacji. Dodatkowo każdy z uczestników zajęć będzie musiał udokumentować działanie aplikacji poprzez tworzenie zrzutów ekranu i przesłanie ich poprzez wskazane w kursie narzędzia.

Temat: Wszystko o CSS

Opis: Kaskadowe arkusze stylów (Cascading Style Sheets, CSS) służą do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. Oferowany kurs „Wszystko o CSS” obejmuje swoim zakresem wszystko to, co jest związane z definiowaniem w CSS wyglądu stron internetowych – poczynając od podstaw, kończąc na animacjach, transformacjach i responsywności. Tradycyjnie kurs rozpocznie się krótkim wprowadzeniem teoretycznym o podstawach, czyli od kilku słów o HTML i najprostszych regułach CSS. W kolejnych krokach zostaną omówione bardziej zaawansowane reguły, aż po takie, które ożywiają strony internetowe - tak zwane animacje i transformacje. W kursie znajdzie się również miejsce dla responsywności stron internetowych (dostosowania wyglądu do różnych rozmiarów ekranów). Na kursie zaproponujemy również zapoznanie się z narzędziami developerskimi wbudowanymi w przeglądarki, co znacznie ułatwi pracę ze stylami. Kolejne bloki będą kończyły się krótkimi zadaniami do wykonania w celu przećwiczenia poznanych elementów.

Temat: Wrażenia, doświadczenia czyli UX witryn internetowych

Opis: UX witryn internetowych oznacza doświadczenia użytkownika korzystającego z witryn internetowych, a dokładniej dbanie o to żeby były pozytywne. Kurs wprowadza do zagadnień związanych z budowaniem, testowaniem i ocenianiem witryn internetowych pod względem ich użyteczności, atrakcyjności oraz możliwości wywoływania pozytywnych emocji. Użyteczność witryn internetowych to łatwość ich użytkowania czyli korzystania z witryn internetowych z minimalnym wysiłkiem i maksymalną satysfakcją. W ramach kursu przedstawione zostaną informacje na temat UX witryn internetowych. Materiał składa się z kilku części. Każda z nich kończy się kilkoma pytaniami testowymi umożliwiającymi sprawdzenie swojej wiedzy. W ostatnim tygodniu kursu, każdy uczestnik pełni rolę eksperta UX i otrzymuje zadanie ocenienia wybranej witryny. W UX wykorzystuje się elementy różnych dyscyplin naukowych, takich jak informatyka, statystyka, psychologia, filozofia, marketing, kognitywistyka, projektowanie.

Na kurs można zapisać się wysyłając wiadomość na adres e-mail: zzpatam.gdynia.pl () do 15 lutego 2023 r.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przesłanie skanu wypełnionych i podpisanych wymaganych dokumentów: deklaracji uczestnictwa, oświadczeń, formularza danych uczestnika (dokumenty w plikach poniżej).

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni