Zdolni z Pomorza

Projekt „Zdolni z Pomorza – Akademia Morska w Gdyni” realizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Morskim Gdyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1287/195/16 z dnia 9 grudnia 2016 r.).

Portal projektu „Zdolni z Pomorza” znajduje się pod adresem:
https://zdolnizpomorza.pl/

Informacje na temat projektu są także aktualizowane na fanpage'u:
www.facebook.com/Zdolni.z.Pomorza/

Celem projektu jest wsparcie uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Województwa Pomorskiego w dziedzinach: fizyka i informatyka.

W ramach projektu przez Uniwersytet Morski w Gdyni realizowane będą różne formy wsparcia akademickiego: spotkania akademickie, kursy e-learningowe oraz opieka mentorska. Dotychczas zrealizowane formy wsparcia znajdują się w pliku poniżej.

Zapraszamy na kurs e-learningowy z informatyki

Zapraszamy do zapisania się na kurs e-learningowy z INFORMATYKI przygotowany przez nauczycieli Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – temat CSS - od podstaw do animacji i transformacji

Opis kursu: 

Cascading Style Sheets, w skrócie CSS to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. Oferowany kurs „CSS - od podstaw do animacji i transformacji” obejmuje swoim zakresem wszystko to, co jest związane z definiowaniem w CSS wyglądu stron internetowych i nie tylko. Tradycyjnie kurs rozpocznie się krótkim wprowadzeniem teoretycznym o podstawach, czyli kilku słów o HTML i najprostszych regułach CSS. W kolejnych krokach zostaną zaprezentowane bardziej zaawansowane reguły, a na końcu zaprezentowane zostaną reguły, które ożywiają strony internetowe - tak zwane animacje i transformacje. Omówione zostaną zasady responsywności stron internetowych oraz narzędzia pomocnicze w projektowaniu stron tzn. narzędzia developerskie. Kolejne bloki będą kończyły się krótkimi zadaniami do wykonania w celu przećwiczenia poznanych elementów.

Zapisy na kurs do 19 kwietnia 2021 r. na e-mail: zzpatumg.edu.pl.

Na wskazany adres e-mail należy przesłać wypełnione i podpisane przez rodziców wymagane dokumenty (skany lub zdjęcia): wniosek rekrutacyjny, deklaracje uczestnika, oświadczenia, formularz danych uczestnika – dokumenty dostępne są do pobrania w plikach poniżej.

W odpowiedzi na przesłane dokumenty uczniowie otrzymają instrukcję dostępu do kursu prowadzonego za pomocą platformy Ilias.

Uwaga – na zakończenie kursu – uczniowie uzyskają certyfikat.

Zapraszamy na zdalne spotkanie akademickie z fizyki 13.03.2021 r. oraz informatyki 10.04.2021 r.

W dniu 13.03.2021 r. zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych na spotkanie akademickie z fizyki w ramach projektu  "Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni".

  • Zapisy do 26 lutego 2021 r. na e-mail: zzpatumg.edu.pl.
  • Wypełnione i podpisane przez rodziców wymagane dokumenty: wniosek rekrutacyjny, deklaracje uczestnika, oświadczenia, formularz danych uczestnika, należy przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Morski w Gdyni, ul Morska 81-87, 81-225, Gdynia z dopiskiem „Zdolni z Pomorza”  – dokumenty dostępne są  w plikach poniżej
  • Spotkanie zdalne zostanie przeprowadzone przez aplikację Microsoft Teams od godz. 1000.
    Przewidywane zakończenie około 1515.

Fizyka

Temat: Otoczenie magnetyczne

Opis: W wykładowo-demonstracyjnej części spotkania zapoznamy się najważniejszymi zagadnieniami magnetyzmu naturalnego oraz generowanego przez świat techniki. Poznamy także zgłaszane przez naukę troski środowiskowe związane z magnetyczną modyfikacją przestrzeni. Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych zanalizujemy elementarne zagadnienia rachunkowe w odniesieniu do pól magnetycznych, a także przeprowadzimy pomiary związane z polem geomagnetycznym oraz polem pochodzącym od przewodników z prądem. Ponadto zapoznamy się z metodyką konfrontowania wyników pomiarowych z założeniami teoretycznymi.

 

W dniu 10.04.2021 r. zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych na spotkanie akademickie z informatyki w ramach projektu  "Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni".

  • Zapisy do 26 marca 2021 r. na e-mail: zzpatumg.edu.pl.
  • Wypełnione i podpisane przez rodziców wymagane dokumenty: wniosek rekrutacyjny, deklaracje uczestnika, oświadczenia, formularz danych uczestnika, należy przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Morski w Gdyni, ul Morska 81-87, 81-225, Gdynia z dopiskiem „Zdolni z Pomorza”  – dokumenty dostępne są  w plikach poniżej
  • Spotkanie zdalne zostanie przeprowadzone przez aplikację Microsoft Teams od godz. 1000.
    Przewidywane zakończenie około 1515.

Informatyka

Temat: Uczenie maszynowe w praktyce

Opis: Uczenie maszynowe zdobywa coraz to nowe obszary naszego życia. Pozwala ono budować coraz to bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia, które nazywamy inteligentnymi. Często bywa integralnym i bezspornym elementem systemu z którego korzystamy, lecz nasza świadomość o jej istnieniu ogranicza się jedynie do funkcjonalności używanego systemu. Jako dowód można by tu przedstawić szereg przykładów, od tych związanych z funkcjonowaniem smartfonów, aplikacjami na te smartfony, inteligentnymi domami, jak i autonomicznymi samochodami - co nie lada jest dość realną przyszłością naszego społeczeństwa. W ramach spotkania, w części wykładowej omówione zostaną podstawowe założenie związane z uczeniem maszynowym oraz to w jaki sposób można zbudować prosty inteligentny system. Prezentowane zagadnienia zostaną przedstawione na wybranych przykładach. W części ćwiczeniowej i laboratoryjnej będzie można poznać od strony praktycznej jak zbudować prosty system oparty na uczeniu maszynowym. Uczestnicy będą tworzyć własny taki system w oparciu o ustalony scenariusz oraz wybraną platformę do uczenia maszynowego.

Szczegółowy harmonogram spotkania akademickiego z fizyki i z informatyki dostępny w plikach poniżej.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

N.Mańkowska
17.02.2017
Wprowadzenie:
nmankowska 17.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
nmankowska 31.03.2021