Zdolni z Pomorza

Projekt „Zdolni z Pomorza – Akademia Morska w Gdyni” realizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Akademią Morską w Gdyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1287/195/16 z dnia 9 grudnia 2016 r.).

Portal projektu „Zdolni z Pomorza” znajduje się pod adresem:
www.zdolnizpomorza.pl

Informacje na temat projektu są także aktualizowane na fanpage'u:
www.facebook.com/Zdolni.z.Pomorza/

Celem projektu jest wsparcie uczniów uzdolnionych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Województwa Pomorskiego w dziedzinach: fizyka i informatyka.

W ramach projektu przez Uniwersytet Morski w Gdyni realizowane będą różne formy wsparcia akademickiego: spotkania akademickie, kursy e-learningowe oraz opieka mentorska.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych

na kursy e-learningowe z informatyki oraz spotkanie akademickie z fizyki i informatyki,

które odbędzie się 7 grudnia 2019 r.

Fizyka - spotkanie akademickie (7.12.2019 r.)

Temat: Płyny... zajrzyjmy do ich wnętrza

Opis: Wykłady ukierunkowane będą na zrozumienie istoty stanów skupienia materii oraz na procesy związane z ich przemianami. Uczestnicy spotkania będą mogli zaobserwować zachowanie się płynów w sytuacjach, które występują w naszym otoczeniu, a jednak ich bezpośrednio nie dostrzegamy. Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych, uczestnicy spotkania poprzez samodzielne działania praktyczne pogłębią wiedzę z zakresu hydrostatyki. Ponadto analizując matematycznie wyniki pomiarów przekonają się w jakim stopniu teoretyczne przewidywania – np. prawo Archimedesa czy prawo Pascala – potwierdzają się w praktyce.

Szczegółowy harmonogram spotkania akademickiego z fizyki dostępny w plikach poniżej.

Na spotkanie można zapisać się wysyłając wiadomość na adres e-mail: zzpatam.gdynia.pl () do 22 listopada 2019 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przyniesienie wypełnionych i podpisanych wymaganych dokumentów: deklarację uczestnictwa, oświadczenia, formularz danych uczestnika (dokumenty w plikach poniżej).

Informatyka - kurs e-learningowy (6.11.2019 - 5.12.2019 r.) + spotkanie akademickie (7.12.2019 r.)

Temat: Web usability, czyli na czym polega użyteczność witryn internetowych

Opis: Materiał przedstawiony na kursie będzie wprowadzał do zagadnień związanych z testowaniem i oceną witryn internetowych pod względem i użyteczności. Użyteczność witryn internetowych, znana również pod nazwą ergonomii witryn internetowych jest ogólnie opisywana  jako łatwość ich użytkowania czyli korzystania z witryn internetowych z minimalnym wysiłkiem i maksymalną satysfakcją. Dziedzina ta obejmuje elementy takich zagadnień jak: interakcja człowiek – komputer (human – computer interaction), projektowanie zorientowane na użytkownika (user centered design), projektowanie doświadczeń użytkownika (user experience design), pozycjonowanie witryn internetowych (Web positioning) itp. Kurs jest przeznaczony dla uczniów z podstawową wiedzą w zakresie obsługi komputera i przeglądarki oraz edytora tekstowego i arkusza kalkulacyjnego, np. Word i Excel. Mile widziana jest znajomość zagadnień związanych z projektowaniem witryn internetowych, w tym HTML i CSS. 

Kurs składa się z dwóch części: zdalnej (prowadzonej na platformie Ilias) i stacjonarnej.

Zajęcia stacjonarne, przeprowadzone zostaną w formie spotkania akademickiego. Zajęcia odbędą się 7 grudnia 2019 r.

Szczegółowy informacje na temat kursu połączonego ze spotkaniem akademickim z informatyki dostępne w plikach poniżej.

Na kurs i spotkanie można zapisać się wysyłając wiadomość na adres e-mail: zzpatam.gdynia.pl () do 5 listopada 2019 r. (decyduje kolejność zgłoszeń). Ze zgłoszeniem należy przesłać elektronicznie skan lub zdjęcie wypełnionych i podpisanych wymaganych dokumentów: deklarację uczestnictwa, oświadczenia, formularz danych uczestnika (dokumenty w plikach poniżej). 

Informatyka - kurs e-learningowy (6.11.2019 r. - 5.12.2019 r.)

Temat: Trochę o sieciach społecznościowych

Opis: Kurs poświęcony problematyce rozwoju i wykorzystywania w różnych dziedzinach życia sieci i portali społecznościowych. Kurs został podzielony na dwie części. W pierwszej części kursu przybliżona zostanie uczniom wiedza z zakresu dotychczasowego rozwoju społeczności internetowych oraz ich roli w sferze ekonomiczno-społecznej krajów. Omówione zostaną zastosowania portali społecznościowych i ich znaczenie w biznesie oraz aspekty prawne związane z prowadzeniem tego typu serwisów. Druga część kursu zostanie poświęcona tematyce badania sieci społecznościowych, pomiarowi i analizie sieci społecznych. W kontekście metod pomiaru przybliżona zostanie metoda Social Network Analysis – SNA. Uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z narzędziem Pajek, które umożliwia badanie wielu aspektów w danej sieci. Między innymi pokazane zostanie, w jaki sposób można wskazać najważniejszą osobę w sieci społecznej oraz jak wskazać podgrupy osób względem określonych wcześniej cech.

Szczegółowy informacje na temat kursu z informatyki dostępne w plikach poniżej.

Na kurs można zapisać się wysyłając wiadomość na adres e-mail: zzpatam.gdynia.pl () do 5 listopada 2019 r. (decyduje kolejność zgłoszeń). Ze zgłoszeniem należy przesłać elektronicznie skan lub zdjęcie wypełnionych i podpisanych wymaganych dokumentów: deklarację uczestnictwa, oświadczenia, formularz danych uczestnika (dokumenty w plikach poniżej).

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

N.Mańkowska
17.02.2017
Wprowadzenie:
nmankowska 17.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
nmankowska 19.11.2019