Zdolni z Pomorza

Projekt „Zdolni z Pomorza – Akademia Morska w Gdyni” realizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Morskim Gdyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1287/195/16 z dnia 9 grudnia 2016 r.).

Portal projektu „Zdolni z Pomorza” znajduje się pod adresem:
https://zdolnizpomorza.pl/

Informacje na temat projektu są także aktualizowane na fanpage'u:
www.facebook.com/Zdolni.z.Pomorza/

Celem projektu jest wsparcie uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Województwa Pomorskiego w dziedzinach: fizyka i informatyka.

W ramach projektu przez Uniwersytet Morski w Gdyni realizowane będą różne formy wsparcia akademickiego: spotkania akademickie, kursy e-learningowe oraz opieka mentorska. Dotychczas zrealizowane formy wsparcia znajdują się w pliku poniżej.

Zapraszamy na kursy e-learningowe z informatyki w maju 2022 r.

Rozpoczynamy nabór na kursy e-learningowe z informatyki w ramach projektu  "Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni".

  • Zapisy do 6 maja 2022 r. na e-mail: zzpatumg.edu.pl (w wiadomości e-mail należy podać informacje: imię i nazwisko Ucznia, LCNK, tytuł kursu)
  • Wypełnione i podpisane przez rodziców wymagane dokumenty: wniosek rekrutacyjny, deklaracje uczestnika, oświadczenia, formularz danych uczestnika, należy zeskanować i przesłać także na adres e-mail: zzpatumg.edu.pl

Informatyka

Temat: CSS, czyli jak wnieść styl i ruch na stronę WWW

Opis: Kaskadowe arkusze stylów (Cascading Style Sheets, CSS) służą do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. Oferowany kurs „CSS, czyli jak wnieść styl i ruch na stronę WWW” obejmuje swoim zakresem wszystko to, co jest związane z definiowaniem w CSS wyglądu stron internetowych – poczynając od podstaw, kończąc na animacjach transformacjach i responsywności. Tradycyjnie kurs rozpocznie się krótkim wprowadzeniem teoretycznym o podstawach, czyli od kilku słów o HTML i najprostszych regułach CSS.
W kolejnych krokach zostaną omówione bardziej zaawansowane reguły, aż po takie, które ożywiają strony internetowe - tak zwane animacje i transformacje. W kursie znajdzie się również miejsce dla responsywności stron internetowych (dostosowania wyglądu do różnych rozmiarów ekranów). Na kursie zaproponujemy również zapoznanie się z narzędziami developerskimi wbudowanymi w przeglądarki, co znacznie ułatwi pracę ze stylami. Kolejne bloki będą kończyły się krótkimi zadaniami do wykonania w celu przećwiczenia poznanych elementów.

Temat: User eXperience witryn internetowych

Opis:  UX witryn internetowych oznacza doświadczenia użytkownika korzystającego z witryn internetowych, a dokładniej dbanie o to żeby były pozytywne. Kurs wprowadza do zagadnień związanych z budowaniem, testowaniem i ocenianiem witryn internetowych pod względem ich użyteczności, atrakcyjności oraz możliwości wywoływania pozytywnych emocji. Użyteczność witryn internetowych to łatwość ich użytkowania czyli korzystania z witryn internetowych z minimalnym wysiłkiem i maksymalną satysfakcją. W ramach kursu przedstawione zostaną informacje na temat UX witryn internetowych. Materiał składa się z kilku części. Każda z nich kończy się kilkoma pytaniami testowymi umożliwiającymi sprawdzenie swojej wiedzy. W ostatnim tygodniu kursu, każdy uczestnik pełni rolę eksperta UX i otrzymuje zadanie ocenienia wybranej witryny metodą oceny heurystycznej. W UX wykorzystuje się elementy różnych dyscyplin naukowych, takich jak informatyka, statystyka, psychologia, filozofia, marketing, kognitywistyka, projektowanie.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni