Zdolni z Pomorza

Projekt „Zdolni z Pomorza – Akademia Morska w Gdyni” realizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Morskim Gdyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1287/195/16 z dnia 9 grudnia 2016 r.).

Portal projektu „Zdolni z Pomorza” znajduje się pod adresem:
https://zdolnizpomorza.pl/

Informacje na temat projektu są także aktualizowane na fanpage'u:
www.facebook.com/Zdolni.z.Pomorza/

Celem projektu jest wsparcie uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Województwa Pomorskiego w dziedzinach: fizyka i informatyka.

W ramach projektu przez Uniwersytet Morski w Gdyni w latach 2016-2023 zrealizowane zostały różne formy wsparcia akademickiego:

  • spotkania akademickie,
  • kursy e-learningowe,
  • opieka mentorska.

Przez cały okres realizacji projektu wsparciem przez naszą Uczelnię zostało objętych 573 Uczniów.

Zorganizowano 16 spotkań akademickich z fizyki i 16 spotkań akademickich z informatyki.

Zrealizowano 17 kursów e-learningowych z informatyki, a 10 Uczniów zostało objętych indywidualną opieką mentorską.

Tematy i harmonogram oferowanych form wsparcia akademickiego w czasie realizacji projektu znajdują się w pliku poniżej.

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni