Zdolni z Pomorza

Projekt „Zdolni z Pomorza – Akademia Morska w Gdyni” realizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Morskim Gdyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1287/195/16 z dnia 9 grudnia 2016 r.).

Portal projektu „Zdolni z Pomorza” znajduje się pod adresem:
https://zdolnizpomorza.pl/

Informacje na temat projektu są także aktualizowane na fanpage'u:
www.facebook.com/Zdolni.z.Pomorza/

Celem projektu jest wsparcie uczniów uzdolnionych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Województwa Pomorskiego w dziedzinach: fizyka i informatyka.

W ramach projektu przez Uniwersytet Morski w Gdyni realizowane będą różne formy wsparcia akademickiego: spotkania akademickie, kursy e-learningowe oraz opieka mentorska. Dotychczas zrealizowane formy wsparcia znajdują się w pliku poniżej.

Zapraszamy na zdalne spotkanie akademickie z fizyki i informatyki - 5.12.2020 r.

W dniu 5 grudnia 2020 r. zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na spotkanie akademickie z fizyki oraz informatyki w ramach projektu  "Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni".

  • Zapisy do 27 listopada 2020 r. na e-mail: zzpatumg.edu.pl.
  • Wypełnione i podpisane przez rodziców wymagane dokumenty: wniosek rekrutacyjny, deklaracje uczestnika, oświadczenia, formularz danych uczestnika, należy przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Morski w Gdyni, ul Morska 81-87, 81-225, Gdynia z dopiskiem „Zdolni z Pomorza”  – dokumenty dostępne są  w plikach poniżej
  • Spotkanie zdalne zostanie przeprowadzone przez aplikację Microsoft Teams od godz. 1000.
    Przewidywane zakończenie około 1515.

Fizyka

Temat: Światło w odkrywaniu tajemnic morza

Opis: W części wykładowej poznamy zjawiska fizyczne uczestniczące w instrumentalnym badaniu obszarów morskich. W części warsztatowej zajmiemy się próbkami wody, mając na uwadze informacje o procesach wynikających z działalności człowieka na morzu. Ponadto, podobnie jak na poprzednich spotkaniach, będziemy doskonalić metody matematycznego opracowywania wyników pomiarowych.

Informatyka

Temat: Tworzymy aplikacje mobilne - Android Studio

Opis: Wykład umożliwi zapoznanie się ze strukturą oraz możliwościami platformy Android. Omówione zostanie najbardziej popularne środowisko jakim jest Android Studio. Uczniowie zapoznają się z procesem instalacji środowiska oraz uruchomieniem emulatora na komputerze. Podczas zajęć praktycznych uczniowie będą mieli okazję napisać dwie proste aplikacje, które pozwolą szybko zapoznać się ze środowiskiem oraz emulatorem aplikacji. Dodatkowo zaprezentowana zostanie instalacja przykładowej aplikacji na smartfonie. Projektem końcowym będzie napisanie prostej gry na smartfon z systemem Android.

Szczegółowy harmonogram spotkania akademickiego z fizyki i z informatyki dostępny w plikach poniżej.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

N.Mańkowska
17.02.2017
Wprowadzenie:
nmankowska 17.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
IMeyer 10.11.2020