Zdolni z Pomorza

Projekt „Zdolni z Pomorza – Akademia Morska w Gdyni” realizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Morskim Gdyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1287/195/16 z dnia 9 grudnia 2016 r.).

Portal projektu „Zdolni z Pomorza” znajduje się pod adresem:
https://zdolnizpomorza.pl/

Informacje na temat projektu są także aktualizowane na fanpage'u:
www.facebook.com/Zdolni.z.Pomorza/

Celem projektu jest wsparcie uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Województwa Pomorskiego w dziedzinach: fizyka i informatyka.

W ramach projektu przez Uniwersytet Morski w Gdyni realizowane będą różne formy wsparcia akademickiego: spotkania akademickie, kursy e-learningowe oraz opieka mentorska. Dotychczas zrealizowane formy wsparcia znajdują się w pliku poniżej.

Zapraszamy na zdalne spotkanie akademickie z fizyki oraz informatyki 4.12.2021 r.

W dniu 4.12.2021 r. zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych na spotkania akademickie z fizyki oraz informatyki w ramach projektu  "Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni".

  • Zapisy do 26 listopada 2021 r. na e-mail: zzpatumg.edu.pl (w wiadomości e-mail należy podać informacje: imię i nazwisko Ucznia, LCNK oraz spotkanie akademickie fizyka lub informatyka)
  • Wypełnione i podpisane przez rodziców wymagane dokumenty: wniosek rekrutacyjny, deklaracje uczestnika, oświadczenia, formularz danych uczestnika, należy przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Morski w Gdyni, ul Morska 81-87, 81-225, Gdynia z dopiskiem „Zdolni z Pomorza”  – dokumenty dostępne są w plikach poniżej
  • Spotkanie zdalne zostanie przeprowadzone przez aplikację Microsoft Teams od godz. 1000. Przewidywane zakończenie około 1515.

Fizyka

Temat: Konstruujemy refraktometr

Opis: Współczynnik załamania światła i jego rola w funkcjonowaniu przyrządów optycznych oraz w kształtowaniu pola światła w atmosferze i morzu – to tematyka wykładowej części spotkania.

W części warsztatowej tworzymy zestawy pomiarowe do wyznaczania współczynnika załamania światła w materiałach ciekłych i stałych. W części rachunkowej spotkania doskonalimy umiejętności rozwiązywania zadań z optyki, w których istotną rolę pełni współczynnik załamania.

Informatyka

Temat: Tworzenie aplikacji mobilnych w Android Studio, przy użyciu fragmentów kodu wielokrotnego użytku

Opis: Wykład umożliwi zapoznanie się ze strukturą oraz możliwościami platformy Android Studio. Omówione zostanie najbardziej popularne środowisko jakim jest Android Studio. Uczniowie zostaną przeprowadzeni przez proces instalacji środowiska oraz uruchomienia emulatora na telefonie i w środowisku. Podczas zajęć praktycznych utworzymy 2 aplikacje, które pozwolą szybko zapoznać się ze środowiskiem oraz emulatorem aplikacji. Projektem końcowym będzie napisanie prostej gry na telefon przy użyciu fragmentów kodu wielokrotnego użytku.

Szczegółowy harmonogram spotkania akademickiego z fizyki i z informatyki dostępny w plikach poniżej.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

N.Mańkowska
17.02.2017
Wprowadzenie:
nmankowska 17.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
nmankowska 20.10.2021