Zwiadowcy w UMG. Odkryj tajemnice nauki

Program: 

Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki / moduł - Popularyzacja nauki i promocja sportu

Termin: 

01.11.2021 - 31.08.2022

Instytucja finansująca: 

MEiN

Kierownik projektu: 

dr Joanna Krzywonos

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Kwota dofinansowania: 34 920 zł.
Całkowita wartość projektu: 38 800 zł.

Celem projektu jest promocja nauki, poprzez:
-rozwijanie naukowych zainteresowań wśród młodzieży poprzez zorganizowanie cyklu wydarzeń prezentujących osiągnięcia naukowe, w łączonej formule wykładu i ćwiczeń praktycznych w laboratorium,
-prezentację aktualnych badań i naukowych zainteresowań pracowników UMG, realizowanych w ramach wiodących dyscyplin.


Efektem, bezpośredniej wizyty  uczelni około 100 uczniów szkół średnich oraz wirtualnej wizyty około 100 zainteresowanych osób korzystających z mediów społecznościowych oraz około 300 osób, które odtworzą wykład po nagraniu, w dogodnym dla siebie czasie, będzie zapoznanie się ze sposobami pracy naukowców, osiągnięciami naukowymi, obszarami zainteresowań badawczych oraz wpływem badań naukowych na życie, biznes i środowisko.
 

Proponowany program:
Cykl czterech seminariów przeznaczonych dla uczniów szkół średnich:
1. seminarium organizowane na Wydziale Nawigacyjnym - składające się z wykładu o tematyce dotyczącej rejonów trudnych nawigacyjnie oraz przyszłości portów morskich, perspektywach i
trendach rozwoju oraz z wizyty na zacumowanym statku szkoleniowo-badawczym Horyzont II;
2. seminarium organizowane na Wydziale Mechanicznym - składające się z wykładu o tematyce dotyczącej paliw alternatywnych lub nanododatki do olejów smarowych oraz z wizyty w
laboratorium;
3. seminarium organizowane na Wydziale Elektrycznym - składające się z wykładu o tematyce dotyczącej półprzewodnikowych źródeł światła oraz z wizyty w laboratorium z zajęciami
praktycznymi prezentującymi powyższe zagadnienie; 
4. seminarium organizowane na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości - składające się z wykładu o tematyce dotyczącej odżywiania lub mikrobiotyki przewodu pokarmowego i współczesnych chorób
cywilizacyjnych oraz z wizyty w laboratorium pomiaru cech antropometrycznych;