1943 - s/s "Zagłoba"

s/s "Robur VIII", późniejszy "Zagłoba"

9 lutego 1943 r. (data przyjęta przez brytyjską Admiralicję) zaginął wraz z całą załogą, zatopiony przez niemieckiego U-boota (U 262), s/s „Zagłoba” (d. „Robur VIII” należący do Polskarobu).

W końcu stycznia 1943 r. s/s „Zagłoba wyruszył w 20. podróż w konwoju S.C. 118. Kapitanem był Zbigniew Deyczakowski (1902-1943) – absolwent Wydziału Nawigacyjnego z 1923 r., współtwórca Stoczni Yachtowej w Gdyni, znawca prawa morskiego, poliglota, w roku 1938 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi; uczestnik morskich konwojów, 24 lutego 1942 r. odznaczony za odwagę Krzyżem Walecznych.

23 stycznia 1973 r. kpt. Czesław Pawłowicz (abs. WN z 1931) napisał do młodszego brata Zbigniewa – kpt.  Zygmunta Deyczakowskiego: „Drogi Zygmuncie […]. Nieliczny już Klub Tczewiaków […] dnia  7 lutego odbędzie zebranie z programem uroczystości uczczenia pamięci poległych na «Zagłobie». Będzie mowa o śp. Zbigniewie”. [list w zbiorach Sali Tradycji] A Stefan Gazeł napisał: „W ciągu blisko trzech lat przebyli kilkadziesiąt razy przestrzeń między Anglią a kontynentem amerykańskim; przestrzeń, gdzie każda mila z trzech tysięcy, kryła niebezpieczeństwo i gdzie prócz tego Natura pozwala Wiatrowi na wybryki zimowych atlantyckich sztormów, które już wiele statków posłały na swe odległe dno. […] Raz, wracając z Ameryki, dostali się w sztormie w pola kry lodowej. Może torpeda wbiła się w żywą, wibrującą pracą maszyn burtę statku, dławiąc życie, może we mgle zderzył się z innym statkiem? Ostatni raz widziano «Zagłobę» już tylko o paręset mil od wybrzeży szkockich, jak w ciężkim sztormie pracowicie wspinał się na grzbiet fali, zjeżdżał w dół, rył się dziobem w następną falę, przecinał mniejsze, a ginął cały w pianie. Walczył… i zginął, a z nim cała jego załoga [...]." [Stefan Gazeł, Pamięci załogi s/s „Zagłoba”, „Okólnik” 1952, nr 63, s. 7. Egzemplarz w zbiorach Sali Tradycji.]

 

 

kpt. ż.w. Zbigniew Deyczakowski, fot. ze zbiorów Sali Tradycji
kpt. ż.w. Zbigniew Deyczakowski, fot. ze zbiorów Sali Tradycji

kpt. ż.w. Zbigniew Deyczakowski, fot. ze zbiorów Sali Tradycji

"Gwiazda" kapitana Deyczakowskiego w Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie, fot. J. Stasiak
"Gwiazda" kapitana Deyczakowskiego w Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie, fot. J. Stasiak

"Gwiazda" kapitana Deyczakowskiego w Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie, fot. J. Stasiak

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni