Sala Tradycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

KONTAKT:

ul. Morska 83, 81-225 Gdynia, 
pokój  B-207, B-208 i 208A  
tel. (58) 5586-650
sala_tradycjiatbg.umg.edu.pl

 

Sala Tradycji mieści się w gmachu głównym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Kolekcja z historii dzisiejszego Uniwersytetu (istniejącego od 1920 r., początkowo jako Szkoła Morska, Państwowa Szkoła Morska, następnie jako Wyższa Szkoła Morska, potem Akademia Morska) jest kontynuacją powstałego w latach trzydziestych dwudziestego wieku muzeum w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni. W oparciu o zbiory przedwojennego muzeum, dokumentację zgromadzoną przez absolwentów, prace badawczo-dokumentacyjne w 1978 roku utworzono salę ekspozycji stałej "Z historii Wyższej Szkoły Morskiej" (dziś Uniwersytetu Morskiego) oraz gabinet zbiorów archiwalno-dokumentacyjnych, liczący kilka tysięcy jednostek, całość o nazwie "Sala Tradycji".

Z przedwojennego przewodnika po Gdyni:

"Muzeum Państwowej Szkoły Morskiej nie ma w sobie nic z sędziwości, bo skromne jego zbiory są śladem zaledwie kilkunastu lat, stanowią przekrój morskiej pracy wychowawczej. Muzeum szkolne powstało dzięki inicjatywie kmdr. Gustawa Kańskiego, a ostatnio, od chwili objęcia stanowiska dyrektora Szkoły Morskiej przez kmdr. Władysława Kosianowskiego, jest przedmiotem troski inspektora szkoły kpt. Stanisława Kosko. (…)

Na ścianach znajdują się portrety tych, których imiona zostały wplecione w bieg pracy lat ubiegłych, zdjęcia statków szkolnych z ich podróży zamorskich, drobne okazy przyrodnicze; w szklanych gablotkach, w szufladach rozstawionych stołów dość różnorodna ilość ciekawych dokumentów, rzucających refleks na pewne fakty tworzenia marynarki handlowej i wreszcie plik zapomnianych już pierwszych wydawnictw o morzu. (..)

Są to pamiątki z pierwszego statku szkolnego „Lwów”, przyniesione tutaj w trosce o zachowanie ich przed zniszczeniem (…) Dwa kompasy, koło ratunkowe z napisem "Lwów"(...), wreszcie certyfikat statku, dzienniki okrętowe."

Stanisław Zadrożny, Na gdyńskim szlaku, Warszawa 1937, s. 86 – 88
 

Podmiot udostępniający: 

UMG Biblioteka Główna

Wytworzył informację:

Ewa Otremba
24.06.2013
Wprowadzenie:
E.Otremba 24.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
M. Zajk 13.08.2020