O Sali Tradycji

Idea gromadzenia i eksponowania szkolnych pamiątek zrodziła się już przed II wojną światową – z inicjatywy kmdr. por. kpt. ż.w. Gustawa Kańskiego otwarto muzeum w jednej z sal w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni.

W 1935 r. dyrektor szkoły kmdr por. Adam Mohuczy w jednym z rozdziałów publikacji „XV lat polskiej pracy na morzu” wspominał o szkolnym muzeum (zamieszczono także fotografię sali ekspozycyjnej), a w 1937 r. szerzej opisał je Stanisław Zadrożny w przewodniku „Na gdyńskim szlaku”.

Początkowo w skład kolekcji wchodziło kilka pamiątek po żaglowcu „Lwów”: dwa kompasy, koło ratunkowe, drewniana choinka, wykonana przez uczniów w roku 1923 (podczas rejsu do Brazylii), dzienniki okrętowe, certyfikat statku i „dość różnorodna ilość ciekawych dokumentów, rzucających refleks na pewne fakty tworzenia marynarki handlowej i wreszcie plik zapomnianych już pierwszych wy­dawnictw o morzu”[1].

W czasie pożogi wojennej kolekcja nie została oszczędzona – z pierwszego szkolnego żaglowca zachował się tylko blok drewniany oraz, odnalezione po latach, mapy nawigacyjne używane na „Lwowie”. Z początkiem lat 70. XX wieku powrócono do idei gromadzenia i pielęgnowania pamiątek z historii szkolnictwa morskiego – w roku 1973, zarządzeniem Rektora WSM prof. dr. kpt. ż.w. Daniela Dudy utworzone zostało Muzeum Historii Szkoły Morskiej przy ówczesnej al. Zjednoczenia (dziś al. Jana Pawła II), a 13 grudnia 1978 roku uroczyście otwarto w gmachu głównym  WSM (przy dzisiejszej ul. Morskiej 83)  Salę Tradycji, dokąd zbiory zostały przeniesione i są eksponowane do dziś.

Dzięki wieloletnim staraniom pracowników, absolwentów i sympatyków uczelni oraz zaangażowaniu i hojności darczyńców zgromadzono unikatową, interesującą dla pasjonatów i badaczy historii morskiej Polski kolekcję pamiątek i dokumentów.

Wystawę stałą w Sali Tradycji zwiedzać można codzienne w godzinach 9:00-14:00, a rejestracja  grup zainteresowanych zwiedzaniem odbywa się z tygodniowym wyprzedzeniem.

Kustosze Sali Tradycji: w latach 1978–1990 mgr Hanna Olewniczak-Przybyło; w latach 1990–2019 mgr Ewa Otremba; od 2019 r. do chwili obecnej  mgr Joanna Stasiak.

 

[1] S. Zadrożny, Na gdyńskim szlaku, Warszawa 1937, s. 86-88.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni