Inauguracja konkursu grantowego

W dniu 05 kwietnia 2019r. w Auli Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyła się uroczysta inauguracja konkursu grantowego dla studentów pod nazwą „Kierunek Port – morze możliwości”, którego organizatorami jest nasza uczelnia oraz Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Celem inicjatywy jest włączenie studentów w prace badawcze oraz transfer technologii pomiędzy światem nauki i biznesu.

Spotkanie otworzył JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, który przywitał wszystkich zaproszonych gości oraz licznie przybyłych studentów. Wśród przywitanych gości byli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Departamentu Edukacji Morskiej w osobach: Dyrektor Departamentu Edukacji dr Janusz Karp, Pani dr Martyna Huszcza oraz Pan Damian Brodacki; przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Pan Łukasz Greinke - Prezes ZMPG, Pan Marcin Osowski - Wiceprezes Portu Gdańsk ds. Infrastruktury oraz Pani Jowita Zielinkiewicz, Dyrektor Działu Innowacji i Pozyskiwania Funduszy w ZMPG.

Podczas uroczystej inauguracji konkursu głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili rangę wydarzenia, które otwiera przed studentami UMG szansę na rozwój i zdobycie doświadczenia podczas realizacji projektów, a także możliwość poznania specyfiki pracy w Porcie, jako potencjalnego miejsca zatrudnienia.

JM Rektor UMG oraz Prezesi Zarządu Morskiego Portu Gdańsk podpisali obustronną  umowę na realizację konkursu.

Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG  przybliżył zebranym potencjał Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w obszarach nauki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz działalność kół naukowych.

Przewodniczący Parlamentu Studentów Pan Kamil Zimny, w imieniu studentów, podziękował za podjętą inicjatywę oraz wyraził nadzieję na duże zainteresowania konkursem wśród studentów UMG.

Główny specjalista ds. transferu technologii i współpracy z biznesem Pani Małgorzata Kaźmierczak, która aktywnie uczestniczyła w pracach organizacyjnych, przedstawiła główne cele i szczegółowe założenia konkursu.

Najlepsze projekty otrzymają finansowe wsparcie na ich realizację (pula środków o wartości 30 000 zł), a zwycięski zespół studentów otrzyma nagrodę o wartości 10 000 zł.

Obszerny materiał dotyczący inauguracji konkursu grantowego „Kierunek Port – morze możliwości” został zamieszczony także  na portalu gospodarka morska.

Strona konkursu - http://www.umg.edu.pl/konkurs-grantowy-dla-studentow

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Lubowiecka
08.04.2019
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 08.04.2019
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 08.04.2019