Rekrutacja uzupełniająca na studia

Wybierz zawód z przyszłością. Podejmij studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. 

Od 14 września 2020 roku trwa rekrutacja uzupełniająca. Do 25 września 2020 roku kandydaci na studia w UMG będą mogli przesyłać skany dokumentów do systemu IRK. Oryginały dokumentów należy dostarczyć do 28 września 2020 roku. W dniu 29 września 2020 nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

 

Podczas rekrutacji uzupełniającej na rok akademicki 2020/2021 kandydaci będą mogli składać dokumenty na:

Wydział Elektryczny  - www.we.umg.edu.pl

1. studia stacjonarne I stopnia - kierunki:

 • Elektronika i Telekomunikacja,
 • Elektrotechnika,
 • Informatyka.

2. studia niestacjonarne I i II stopnia - kierunki:

 • Elektronika i Telekomunikacja,
 • Elektrotechnika.

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału.


Wydział Mechaniczny - www.wm.umg.edu.pl

Wydział Mechaniczny prowadzi rekrutację na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn.

1. studia stacjonarne I stopnia:

 • profil praktyczny – specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych
  i Obiektów Oceanotechnicznych,
 • profil ogólnoakademicki – specjalności: Inżynieria Produkcji, Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych, Inżynieria Eksploatacji Instalacji,

2. studia stacjonarne II stopnia:

 • profil ogólnoakademicki – specjalności: Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych, Inżynieria Eksploatacji Instalacji,

3. studia niestacjonarne I stopnia:

 • profil praktyczny – specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych
  i Obiektów Oceanotechnicznych,
 • profil ogólnoakademicki – specjalności: Inżynieria Produkcji, Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych, Inżynieria Eksploatacji Instalacji,

4. studia niestacjonarne II stopnia:

 • profil ogólnoakademicki – specjalność: Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych, Inżynieria Eksploatacji Instalacji,

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału.


Wydział Nawigacyjny - www.wn.umg.edu.pl

1. studia stacjonarne I stopnia na kierunku Nawigacja – specjalność:

 • Transport Morski,

2. studia stacjonarne I stopnia na kierunku Transport – specjalność:

 • Transport i Logistyka,

3. studia stacjonarne II stopnia na kierunku Nawigacja – specjalność:

 • Technologie Offshorowe,

4. studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Nawigacja – specjalność:

 • Transport Morski,

5. studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Transport – specjalność:

 • Transport i Logistyka,

6. studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Transport – specjalność:

 • Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne.

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału.


Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa  - www.wpit.umg.edu.pl

1. studia stacjonarne I stopnia na kierunku Innowacyjna Gospodarka – specjalności:

 • Systemy Transportowe i Logistyczne,
 • Ekonomia Menedżerska,
 • Turystyka i Hotelarstwo,
 • Informatyka Gospodarcza.

2. studia stacjonarne II stopnia na kierunku Innowacyjna Gospodarka – specjalności:

 • Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej,
 • Zarządzanie Finansami,
 • Biznes Elektroniczny.

3. studia stacjonarne I stopnia na kierunku Towaroznawstwo – specjalności:

 • Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością,
 • Menedżer Produktu,
 • Usługi Żywieniowe i Dietetyka.

4. studia stacjonarne II stopnia na kierunku Towaroznawstwo – specjalności:

 • Menedżer Systemów Zarządzania,
 • Menedżer Usług Dietetycznych,
 • Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami.

5. studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Innowacyjna Gospodarka – specjalności:

 • Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej,
 • Zarządzanie Finansami,
 • Biznes Elektroniczny.

6. studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Towaroznawstwo – specjalności:

 • Menedżer Systemów Zarządzania,
 • Menedżer Usług Dietetycznych,
 • Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami.

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału.

Wszystkie osoby zainteresowane studiami na Uniwersytecie Morskim w Gdyni zapraszamy do odwiedzin działu "Dla kandydatów" w którym znajdują się m.in. informacje na temat oferty edukacyjnej, zasad i  terminów rekrutacji.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Promocji i Marketingu​

Wytworzył informację:

M. Zajk
10.09.2020
Wprowadzenie:
M. Zajk 10.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 02.12.2020