Elektroniczna rekrutacja na studia

Ponad 100 lat Szkolnictwa Morskiego w Polsce, praktyki na statkach szkolnych, doskonale wyposażone laboratoria, symulatory, wyprawy morskie na drugi koniec świata. Studia, które przygotowują do ciekawej, dobrze płatnej pracy, a jednocześnie stwarzają ogromne możliwości swoim absolwentom. Uniwersytet Morski w Gdyni, bo o nim mowa, to największa uczelnia morska w Polsce, która 4 maja rozpoczęła elektroniczną rekrutację na studia. 
 
Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) kształci przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. O wyjątkowości i konkurencyjności Uczelni stanowią m.in. specjalności zarówno morskie, jak i lądowe. Nie bez znaczenia jest również fakt, że oferta edukacyjna odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy.
 
Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. czterech tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców - nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny.
 
Uniwersytet Morski w Gdyni to nie tylko trafny wybór dla osób chcących pracować na morzu, ale również dla tych, które chcą znaleźć zatrudnienie w sektorach gospodarki lądowej, takich jak: administracja, usługi, elektronika, informatyka, finanse, handel, turystyka.
 
UMG tworzą 4 prężnie rozwijające się Wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości w ramach których uczelnia oferuje 9 kierunków studiów i 43 ciekawe specjalności.
 
Wydział Elektryczny prowadzi zajęcia na czterech nowoczesnych kierunkach technicznych: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja Informatyka, Technologie Kosmiczne i Satelitarne. Wydział Mechaniczny kształci specjalistów gospodarki morskiej i lądowej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Studenci Wydziału Nawigacyjnego kształcą się na kierunkach Nawigacja oraz Transport. Natomiast Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości kształci na poziomie europejskim na studiach I i II stopnia na kierunkach Zarządzanie i Nauki o Jakości. 
 
Elektroniczna rekrutacja na studia, która jest pierwszym etapem rekrutacji, rozpoczęła się 4 maja 2021 roku. Absolwenci szkół średnich, maturzyści, kandydaci na studia w Uniwersytecie Morskim w Gdyni zobowiązani są do założenia konta w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (irk.umg.edu.pl). Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po rekrutacji. 
 

Przydatne informacje:

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Promocji i Marketingu​

Wytworzył informację:

M.Zajk
30.04.2021
Wprowadzenie:
M. Zajk 27.04.2021
Ostatnia modyfikacja:
M. Zajk 14.05.2021