Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

W sobotę, 9 października 2021 roku, na Skwerze Kościuszki w Gdyni, przed żaglowcem "Dar Młodzieży” odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Była to już 102. Inauguracja Roku Akademickiego w bogatej historii naszej morskiej Uczelni. Uroczystości poprzedziła Msza św. odprawiona o godzinie 09:00 w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni w intencji pracowników, studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Mszę św. celebrowali ks. Biskup Zbigniew Zieliński oraz o. Edward Pracz.

Oprawa sobotniej uroczystości była wyjątkowa. Wzięli w niej udział nie tylko członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – władze Uczelni, studenci, doktoranci, wykładowcy, pracownicy – ale również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy uczelni wyższych, przedstawiciele przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską, stowarzyszeń współpracujących z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, jak również  absolwenci i sympatycy Uczelni, mieszkańcy Gdyni oraz turyści.

Sygnałem do rozpoczęcia uroczystości było wybicie 6 „szklanek” z pokładu „Daru Młodzieży”, po których pod burtę żaglowca uroczyście wprowadzono Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w towarzystwie Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz Kompanii Honorowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Został odegrany „Hymn Państwowy”, w trakcie którego podniesiono na maszt flagę państwową.

Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie inauguracyjne JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita, który przywitał studentów, doktorantów, pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, zaproszonych gości, absolwentów oraz sympatyków Uczelni. 

Podczas uroczystości zostały odczytane listy gratulacyjne, które z okazji Inauguracji Roku Akademickiego na ręce JM Rektora skierowali:

Na okoliczność Inauguracji swoje wystąpienia przygotowali: Minister Edukacji i Nauki - prof. Przemysław Czarnek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - Marek Gróbarczyk, Przewodnicząca Rady Uczelni, Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni - Joanna Zielińska, Przewodniczący Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – Marcel Głuchowski oraz  Przewodniczący Konwentu Morskiego, Doktor Honoris Causa UMG – kpt. ż.w. inż. Zbigniew Sulatycki.

W dalszej części uroczystości czworo studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w czasie rekrutacji, ślubowało – w imieniu wszystkich studentów I roku – na Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni: Filip Falkowski (WE), Miłosz Betliński (WM), Sara  Klebba (WN) oraz Oliwia Dudkiewicz (WZNJ). Rotę przysięgi odczytał Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG.

JM Rektor uroczyście pasował na studentów reprezentantów poszczególnych wydziałów: Wiktorię Wróbel i Maksymiliana Janicę(WE), Radosława Tobolewskiego i Oskara Dzikowskiego(WM), Igora Ołowskiego i Aleksandrę Kowalską (WN), Paulinę Kaiser i Aleksandrę Jelińską (WZNJ) oraz doktoranta – Karola Olszewskiego. Ceremonii immatrykulacji towarzyszyła pieśń „GaudeMater Polonia” wykonana przez Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Podczas obchodów Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 miało miejsce wręczenie przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marka Gróbarczyka nagród Ministra Infrastruktury. Nagrody otrzymali: prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej, prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski – za całokształt dorobku oraz prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej. Nagrodę zespołową – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej – otrzymali: prof. dr hab. inż. Cezary Specht, dr inż. Paweł Dąbrowski, mgr inż. Oktawia Lewicka i dr inż. Mariusz Specht. Ceremonia wręczenia nagród zakończyła się pieśnią „Gaudeamus Igitur” w wykonaniu Akademickiego Chóru UMG.

Rok 2021 jest datą szczególną w historii edukacji morskiej, ponieważ 100 lat temu podniesiona została bandera na pierwszym polskim żaglowcu szkolnym „Lwów”, nazywanym przez Karola Olgierda Borchardta „Kolebką nawigatorów”. Dla uhonorowania tego faktu Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Królikowski oraz były Rektor UMG, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda wręczyli JM Rektorowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni replikę historycznej bandery „Lwowa”, która została przekazana pocztowi studenckiemu, a następnie podniesiona przy „Pieśni Szkoły Morskiej w Tczewie” autorstwa Michała Hłaski.

Uroczystość zakończyła się odegraniem „Hymnu do Bałtyku” oraz defiladą, podczas której odprowadzony został Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w towarzystwie Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz Kompanii Honorowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

W uroczystości udział wzięli m.in.:

 • Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Piotr Karczewski, Wojewoda Pomorski - Dariusz Drelich,
 • Minister Edukacji i Nauki - prof. Przemysław Czarnek,
 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - Marek Gróbarczyk,
 • Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury – Monika Niemiec-Butryn
 • Senator RP – Sławomir Rybicki,

a także:

 • Przewodniczący Konwentu Morskiego, doktor Honoris Causa UMG kapitan Zbigniew Sulatycki,
 • Konsul Honorowy Królestwa Danii Julian Skelnik,
 • Konsul Honorowy Republiki Malty, Prezes Zarządu Spółki Inter Marine, członek Rady Uczelni UMG Sławomir Kalicki,
 • Konsul Honorowy Francji Alain Mompert,
 • Attache Obrony Ambasady Francji płk Jerome Mallard.

Na uroczystość przybyli również rektorzy i prorektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, m.in.:

 • Rektor Politechniki Gdańskiej, Przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych prof. Krzysztof Wilde,
 • Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka,
 • Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni kontradmirał prof. Tomasz Szubrycht,
 • Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prof. Krzysztof Polkowski, Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Danuta Zawadzka,
 • Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego ks. dr Krzysztof Kinowski,
 • Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Śląskiej prof. Bogusław Łazarz,
 • Prorektor ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego prof. Wiesław Laskowski,
 • Prorektor ds. Studenckich i Promocji Akademii Muzycznej w Gdańsku prof. Paweł Kukliński,
 • Prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie ks. dr Michał Glaza,
 • przedstawiciel Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, prof. Marcin Białas,
 • prof. Dieter Lompe – Hochschule Bremerhaven.

Na uroczystość przybyli również byli Rektorzy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

 • prof. Daniel Duda, Doktor Honoris Causa UMG,
 • prof. Piotr Jędrzejowicz,
 • prof. Piotr Przybyłowski,
 • prof. Romuald Cwilewicz,
 • prof. Janusz Zarębski.

W inauguracji Roku Akademickiego UMG 2021/2022 wzięli udział również byli wiceministrowie właściwi do spraw gospodarki morskiej, m.in.:

 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej w latach 1998-2001, Kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych w UMG – prof. Andrzej Grzelakowski,
 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury w latach 2001-2003, były komendant „Daru Młodzieży”, Prorektor Uczelni ds. Rozwoju (1990-1994) i ds. Morskich (1999-2001) – prof. kpt. ż.w. Marek Szymoński.

Na uroczystość przybyli również partnerzy ze świata gospodarki i biznesu, m.in.:

 • Dowódca Centrum Operacji Morskich – wiceadmirał Krzysztof Jaworski,
 • Prezes Polskich Linii Oceanicznych – Dorota Arciszewska-Mielewczyk,
 • Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu – Cezariusz Lesisz,    
 • Prezes Polskiego Rejestru Statków, Dyrektor Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji Morskiej w UMG – prof. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki,
 • Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Prezes Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej – Wiesław Piotrzkowski,
 • Prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, członek Rady Uczelni UMG – Andrzej Madejski,
 • Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej – kpt. ż.w. Andrzej Królikowski, 
 • Prezes firmy NAVIMOR – Jarosław  Popis,
 • Prezes Zarządu MEWO S.A. – Paweł Gajewski,
 • Prezes Zarządu Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych – Dariusz Jellonek,
 • Członek Zarządu Chipolbrok – Ryszard Grycner,
 • Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego – prof. Marek Grzybowski,
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji – inspektor Robert Sudenis,
 • Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Stowarzyszeń Morskich – Witold Kuczorski,
 • Prezes Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza – Stefan Krella,
 • Prezes Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich, Prezes Fundacji Wsparcia Edukacji Morskiej – Lechosław Bar, 
 • Prezes Stowarzyszenia Elektryków Okrętowych – Bolesław Grzemski,
 • Szef Biura Finansowego Polskiej Żeglugi Morskiej – Waldemar Stawski,
 • Wiceprezes Fundacji Rozwoju Gospodarczego im. kpt. ż.w. inż. Zbigniewa Sulatyckiego – Krzysztof Siedlikowski,
 • Doradca Regionalnego Centrum Korporacyjnego Gdańsk – Aleksandra Gałka,
 • Doradca Klienta ds. dużych przedsiębiorstw mBank – Leszek Kołakowski,
 • Krajowy Dyrektor Duszpasterstwa Ludzi Morza Stella Maris; Duszpasterz naszej Uczelni – nasz duchowy opiekun, ojciec Edward Pracz,
 • Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej – Wiesław Szlachetka,       
 • Profesor Senior Uniwersytetu – profesor dr kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński,
 • profesor Jerzy Rogowski,
 • Komendant statku „Dar Młodzieży” – kpt. ż.w. Artur Król.

Życzenia z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 nadesłali:

 • Rektor Akademii Górniczo Hutniczej prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
 • Rektor Politechniki Opolskiej dr hab. inż. Marcin Lorenc
 • Rektor Politechniki Bydgoskiej prof. dr hab. inż. Marek Adamski
 • Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego prof. dr hab. Sławomir Bukowski
 • Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Jerzy Przyborowski
 • Rektor Politechniki Poznańskiej  prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
 • Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB
 • Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
 • Prezes Zarządu Geofizyka Toruń  S.A. Piotr Antonik
 • Dowódca Centrum Operacji Morskich wiceadmirał Krzysztof Jaworski

Informacje o Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 w mediach:

 

Więcej informacji nt. Inaugaracji Roku Akademickiego 2021/2022.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
09.10.2021
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: