Inauguracja projektu w programie „Polska Metrologia”

W dniu 27 września 2022 roku odbyło się spotkanie inaugurujące projekt pn. „Koncepcja budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w GUM" wraz z uroczystym podpisaniem porozumienia o współpracy z Głównym Urzędem Miar.

Projekt realizowany jest w ramach Programu „Polska Metrologia” przez konsorcjum, w skład którego wchodzą Uniwersytet Morski w Gdyni - lider, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański. Projekt znalazł się w gronie 26 projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach pierwszego Konkursu „Polska Metrologia” i otrzymał najwyższą kwotę dofinansowania dla pojedynczego projektu w wysokości 1 000 000 zł.

Wydarzenie na UMG otworzył JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, który powitał zaproszonych gości. Dalszą część spotkania poprowadził Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju – prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk.

Z ramienia Głównego Urzędu Miar udział wzięli: dr Andrzej Kurkiewicz - Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju oraz mgr inż. Tomasz Michalik - Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.

Uniwersytet Gdański reprezentowała Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju - dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG oraz zespół naukowy w składzie: mgr Karolina Trzcińska, dr Jakub Idczak pod kierownictwem prof. dr hab. Jarosława Tęgowskiego.

Ze strony Politechniki Gdańskiej udział wzięli: kierownik zespołu badawczego dr hab. inż. Jacek Marszal, prof. PG, mgr inż. Dorota Toboła oraz mgr inż. Andrzej Jedel – kierownik Laboratorium Badawczego Hydroakustyki WETI.

Uniwersytet Morski w Gdyni – Lidera projektu – na spotkaniu reprezentowali: Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki, dr inż. Karol Listewnik - kierownik projektu oraz prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski – członek zespołu badawczego, jak również dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba, mgr inż. Anna Żuławska i mgr Anna Mazanek z Zespołu ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań wspierającego realizację projektu w Uczelni.

Uroczyste spotkanie otwierające miało na celu zaprezentowanie przyjętych przez konsorcjum założeń oraz planu realizacji projektu w aspekcie niezbędnych do osiągnięcia wskaźników programowych. Zespoły przedstawiły zakres swoich kompetencji, określiły i sprecyzowały zadania, których planowane efekty byłby szeroko analizowane i omawiane w gronie uczestników. Istotnym punktem spotkania było podpisanie Porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Morskim w Gdyni a Głównym Urzędem Miar w ramach uruchomionego przez MEiN programu. Strony porozumienia wyraziły wolę współpracy we wdrożeniu wyników badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią powstałych w związku z realizacją projektu z wykorzystaniem posiadanego potencjału intelektualnego i kapitału ludzkiego. Spotkanie zakończyło się wypracowaniem wspólnej wizji realizacji postawionych przed konsorcjum zadań i oczekiwań.

Nowy program Ministerstwa Edukacji i Nauki „Polska Metrologia” ma na celu wsparcie realizacji projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

 

Więcej informacji:

https://umg.edu.pl/aktualnosci/2022/pierwszy-konkurs-programu-polska-metrologia-rozstrzygniety

https://programy.nauka.gov.pl/polska-metrologia-komunikaty/

https://programy.nauka.gov.pl/wp-content/uploads/2022/06/Polska-Metrologia-wnioski-zakwalifikowane-do-finansowania-1.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań

Wytworzył informację:

A. Żuławska
27.09.2022