Rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na studia

Studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się 11 września 2023 roku, jednak już od dzisiaj, tj. 14 sierpnia,  wszystkie osoby zainteresowane studiami w naszej uczelni mogą zadeklarować chęć podjęcia studiów poprzez zgłoszenie i przesłanie skanów dokumentów w systemie IRK.  

Podczas rekrutacji uzupełniającej decyduje kolejność zgłoszeń.

Kompletne zgłoszenie obejmuje założenie konta i przesłanie skanów dokumentów w systemie IRK oraz dostarczenie dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest na kierunki:

Wydział Elektryczny

Studia stacjonarne I stopnia

 • Elektrotechnika
 • Elektronika i Telekomunikacja

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Elektrotechnika
 • Elektronika i Telekomunikacja

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Elektrotechnika
 • Elektronika i Telekomunikacja

 
Wydział Mechaniczny

Studia stacjonarne I stopnia

 • Eksploatacja i Diagnostyka Systemów Technicznych (profil ogólnoakademicki)
 • Mechanika i Budowa Maszyn (profil ogólnoakademicki)
 • Mechanika i Budowa Maszyn (profil praktyczny)
 • Mechanical Engineering - Ship Propulsion Plant and Offshore Construction Operation (profil praktyczny)

Studia stacjonarne II stopnia

 • Mechanika i Budowa Maszyn (profil ogólnoakademicki)

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Eksploatacja i Diagnostyka Systemów Technicznych (profil ogólnoakademicki)
 • Mechanika i Budowa Maszyn (profil ogólnoakademicki)
 • Mechanika i Budowa Maszyn (profil praktyczny)

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Mechanika i Budowa Maszyn (profil ogólnoakademicki)

 

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

Studia stacjonarne I stopnia

 • Inżynieria Jakości

Studia stacjonarne II stopnia

 • Zarządzanie

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Inżynieria Jakości
 • Zarządzanie

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Zarządzanie

 

Na pytania dotyczące rekrutacji odpowiedzi udziela nasz Asystent Rekrutacji, który powstał z myślą o kandydatach na studia w Uniwersytecie Morskim.

Asystent Rekrutacji znajduje się u dołu strony dla kandydatów, w prawym jej rogu.

 

Nie zwlekaj. Weź udział w rekrutacji uzupełniającej i podejmij studia w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji

Wytworzył informację:

M. Zajk
14.08.2023