Prawo ochronne dla aplikacji mobilnej Dylli

Prawo ochronne dla aplikacji mobilnej Dylli

Urząd Patentowy RP przyznał na rzecz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prawo z rejestracji wzorów przemysłowych pt. "Graficzny interfejs użytkownika aplikacji mobilnej" dla aplikacji mobilnej Dylli i w dniu 13.03.2024 r. wydał świadectwa rejestracji o nr PL 29202 oraz PL 29203. Twórcami rozwiązania objętego ochroną są dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG z Katedry Transportu z Wydziału Nawigacyjnego, mgr inż. Weronika Ceynowa (aktualnie doktorantka w UMG) oraz mgr inż. Piotr Wojtasik - byli studenci Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości wraz z mgr Łukaszem Ciskowskim.

Przedmiotem ochrony jest wygląd gotowego produktu tj. aplikacji mobilnej przeznaczonej do wspierania logistyki, nowoczesnej gospodarki magazynowej oraz kanałów dystrybucji w ramach kreowania zrównoważonych łańcuchów dostaw. Aplikacja ułatwia współpracę sektora HORECA i branży hurtowej przez tworzenie elastycznych struktur organizacyjnych oraz zarządzanie omnichannel. Zapewnia ona szybki i intuicyjny dostęp do niezbędnych funkcjonalności i jej personalizację w zależności od potrzeb. Rozwiązanie dedykowane jest do zastosowania w branżach gastronomicznej oraz hotelarskiej.

Prototyp chronionej aplikacji mobilnej wraz z know-how oraz logotypem Dylli został opracowany oraz zgłoszony do ochrony w ramach realizacji pracy przedwdrożeniowej UMG-06 (RWK/II 4.0/4/12/2020) w programie pod nazwą “Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego pn. “Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). Innowacyjne rozwiązanie zostało w grudniu 2023 r. nagrodzone srebrnym medalem na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS i wchodzi w zakres portfela debiutującego oferty technologicznej należącej do Uczelni.

Serdecznie gratulujemy!

Zespół Centrum Transferu Technologii

 

Aktualna oferta:

 

   

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Jakub Strzelczyk Photography

Fot. Jakub Strzelczyk Photography

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań

Wytworzył informację:

M. Żur-Lewandowska
10.04.2024