Oferta technologiczna

Zapraszamy przedsiębiorców, fundusze inwestycyjne oraz partnerów biznesowych poszukujących innowacyjnych rozwiązań (produkty, usługi, technologie, metody diagnostyczne itp.) opracowanych przez naukowców Uczelni. Uczelnia udostępnia prawa do unikalnych rozwiązań z różnych dziedzin. Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań pośredniczy w zarządzaniu prawami własności intelektualnej należącej do Uczelni i realizuje działania związane z komercjalizacją bezpośrednią.

Kontakt:

Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań

tel. 58-5586-402/58-5586-402

e-mail: biznesatumg.edu.pl

 

KARTY TECHNOLOGICZNE W OFERCIE:

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni