Oferta technologiczna

 

 

Zapraszamy przedsiębiorców, fundusze inwestycyjne oraz partnerów biznesowych poszukujących innowacyjnych rozwiązań (produkty, usługi, technologie, metody diagnostyczne itp.) do zapoznania się z portfelem technologii aktywnych i debiutujących, opracowanych przez naszych naukowców. Uczelnia udostępnia prawa do unikalnych rozwiązań z różnych dziedzin.

Centrum Transferu Technologii pośredniczy w zarządzaniu prawami własności intelektualnej należącej do Uczelni i realizuje działania związane z komercjalizacją bezpośrednią.

 

 

Momentomierz

Obwody drukowane

Rezystancja termiczna diody led i fototranzystora

Rezystancja termiczna transformatora

Rezystancja termiczna tranzystora igbt

Rezystancja termiczna tranzystora polowego

Rezystancja termiczna w dławiku

Symulator nawigacyjno-manewrowy

 

 

Lody rzemieślnicze o potencjale prozdrowotnym

Wyposażenie Mobilnej Bazy Morskiego Ratowniczego Serwisu Nurkowego (MoB MEDS)

Okrętowy rozproszony system monitorowania jakości energii elektrycznej maszyn i urządzeń elektrycznych

Sposób obróbki wykańczającej powierzchni pospawalniczych i narzędzie do jego realizacji

HurtHub (Dylli)

Opracowanie technologii wytwarzania nowego kompozytu przekładkowego z wykorzystaniem recyklatu gumowego

Nowy materiał kompozytowy na bazie karbonizatu

System dokowania do instalacji offshore

 

Skontaktuj się z nami!

 

 

Ulotka portfela technologii debiutujących Inkubatora Innowacyjności 4.0 (pdf):

 

Prace przedwdrożeniowe zrealizowane w ramach programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego
pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych przedsiębiorstwach”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni