Oferta technologiczna

 

 

Zapraszamy przedsiębiorców, fundusze inwestycyjne oraz partnerów biznesowych poszukujących innowacyjnych rozwiązań (produkty, usługi, technologie, metody diagnostyczne itp.) do zapoznania się z portfelem technologii aktywnych i debiutujących, opracowanych przez naszych naukowców. Uczelnia udostępnia prawa do unikalnych rozwiązań z różnych dziedzin.

Centrum Transferu Technologii pośredniczy w zarządzaniu prawami własności intelektualnej należącej do Uczelni i realizuje działania związane z komercjalizacją bezpośrednią.

 

1.

Sposób wytwarzania chleba o podwyższonych właściwościach prozdrowotnych i wysokim potencjale sycącym

2.

Przekąskowe ekstrudaty kukurydziane wzbogacone białkiem

3.

Sposób wytwarzania ekstrudatów kukurydzianych wzbogacanych białkiem

4.

Rezystancja termiczna diody led i fototranzystora

5.

Rezystancja termiczna transformatora

6.

Rezystancja termiczna tranzystora igbt

7.

Rezystancja termiczna tranzystora polowego

8.

Rezystancja termiczna w dławiku

9.

Rezystancja termiczna rdzenia ferromagnetycznego induktora

10.

Sposób pomiaru energii włączania wyłączania tranzystorów

11.

Symulator nawigacyjno-manewrowy

12.

Momentomierz

13.

Urządzenie do inwentaryzacji stanu technicznego stalowych części podwodnych nabrzeży portowych

14.

Mobilna Podwodna Baza Wsparcia Nurkowego

15.

Pianka poliuretanowa modyfikowana nanochitozanem

16.

Zespół sterowania jednostki śródlądowej

17.

Sposób identyfikacji ilościowej etanolu w biopaliwie do silników o zapłonie iskrowym

 

1.

Lody rzemieślnicze o potencjale prozdrowotnym

2.

Wyposażenie Mobilnej Bazy Morskiego Ratowniczego Serwisu Nurkowego (MoB MEDS)

3.

Batychron

4.

Okrętowy rozproszony system monitorowania jakości energii elektrycznej maszyn i urządzeń elektrycznych

5.

Ośmiokanałowa nakładka rozszerzająca typu HAT do mikrokomputera jednopłytkowego i układ pomiarowo-analizujący z ośmiokanałową nakładką rozszerzająca typu HAT

6.

Sposób obróbki wykańczającej powierzchni pospawalniczych i narzędzie do jego realizacji

7.

Zestaw do mocowania wieloostrzowego narzędzia do obróbki wykańczającej powierzchni pospawalniczych

8.

Aplikacja mobilna Dylli- HurtHub

9.

Multihybrydowy uład zasilania elektryczego

10.

Opracowanie technologii wytwarzania nowego kompozytu przekładkowego z wykorzystaniem recyklatu gumowego

11.

Nowy materiał kompozytowy na bazie karbonizatu

12.

Płyta przekładkowo poliestrowo-szklano-gumowa i jej zastosowanie jako przegród izolujących

13.

Chwytak statkowy do dokowania małej jednostki pływającej i sposób dokowania małej jednostki pływającej chwytakiem statkowym

 

Skontaktuj się z nami!

 

 

Ulotka portfela technologii debiutujących Inkubatora Innowacyjności 4.0 (pdf):

 

Prace przedwdrożeniowe zrealizowane w ramach programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego
pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych przedsiębiorstwach”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni