ZESPÓŁ

 
 
 

 Centrum Transferu Technologii UMG 
            Uniwersytet Morski w Gdyni
     ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, 
            pok. C-204/C-205
     e-mail: biznesatumg.edu.pl
     tel.: 58-5586-402/466/470

 

dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba

Dyrektor Centrum Transferu Technologii

Rzecznik Patentowy

  m.kukowska-kaszubaatau.umg.edu.pl

  58-5586-470

mgr Beata Wetoszka

Broker Innowacji - Specjalista ds. Transferu Technologii

  b.wetoszkaatau.umg.edu.pl

  58-55-86-402

  Obszar:

(2) Elektroenergetyka | Odnawialne źródła energii
(3) Transport | Logistyka | Bezpieczeństwo

mgr inż. Anna Żuławska

Broker Innowacji - Specjalista ds. Transferu Technologii

  a.zulawskaatau.umg.edu.pl

  58-5586-466

  Obszar:

(4) Inżynieria mechaniczna | Inżynieria materiałowa
(5) Zarządzanie | Technologie informacyjne | Jakość towarów

mgr Marlena Żur-Lewandowska

Broker Innowacji - Specjalista ds. Transferu Technologii

  m.zur-lewandowskaatau.umg.edu.pl

  58-5586-466

  Obszar:

(1) Badania środowiskowe

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań