O NAS

 

Centrum Transferu Technologii UMG jest autonomiczną jednostką usytuowaną w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, która powstała celem wsparcia uczelni w zakresie lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego oraz transferu wyników działalności naukowej do gospodarki, w szczególności w zakresie innowacji z branży morskiej.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni