O CTT UMG

 

 

Jesteśmy nową jednostką ogólnouczelnianą. Prowadzimy szeroko rozumianą działalność o charakterze:

usługowym, doradczym, informacyjnym, szkoleniowym oraz promocyjnym.

 

 

✔ zwiększanie udziału innowacyjnych rozwiązań i usług pochodzących z UMG w sferze gospodarki regionu, kraju i świata
✔ kształtowanie lokalnego ekosystemu wiedzy i innowacji

 

 

✔ kreowanie relacji biznesowych
✔ wzmacnianie wynalazczości akademickiej
✔ transfer wiedzy i technologii zorientowany na innowacyjność i aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze

Nieustannie pracujemy nad rozwojem kompetencji, które umożliwiają świadczenie profesjonalnych usług zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami naszych partnerów, przedsiębiorców czy innych podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

W każdym przypadku zapewniamy:

indywidualne podejście,

kompleksową obsługę administracyjną,

interdyscyplinarny zespół naukowców,

niezbędną infrastrukturę badawczą.

 

Nasze inicjatywy skupiają się przede wszystkim wokół 4 głównych obszarów aktywności:

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań