Baza wiedzy

KILKA SŁÓW WSTĘPU

Wszystkie rejsy na jachcie Nest są praktyką żeglarską i taki zapis funkcjonuje na fakturach, które wystawiamy uczestnikom rejsów.

Nest jest jachtem guasi wyprawowym. Dlaczego quasi? Bo Nesta nie budowano jako jachtu wyprawowego. Nest był budowany jako jacht pełnomorski mający służyć do szkolenia młodzieży. Nieco później jacht został bogato doposażony w urządzenia nawigacyjne, środki łączności i środki obserwacji technicznej oraz przystosowano go do przynajmniej kilkudniowej żeglugi non stop. Nie jest to też typowy jacht turystyczny z wielkim imprezowym kokpitem, oddzielnymi kabinami i kilkoma toaletami. Konstrukcja Nesta jest nieco bardziej prosta ale za to przystosowana do żeglowania po morzu w każdych warunkach hydrometeorologicznych. Kokpit jachtu jest stosunkowo mały. Cała załoga w nim nie usiądzie, ale kilka osób może w nim bezpiecznie usiąść, zaprzeć się i w każdych warunkach odpocząć, czy też przewietrzyć się.

Autonomiczność jachtu przy pełnym składzie załogi (8 osób) wynosi: bez reglamentacji wody minimum trzy dni, a po wprowadzeniu reglamentacji wody nawet tydzień.

Warunki hotelowe są całkiem znośne. Na dziobie w forpiku dziobowym znajduje się jedna koja podwójna. Za forpikiem (idąc w kierunku rufy) znajduje się kubryk przejściowy, w którym znajdują się trzy koje pojedyncze. Dalej jest mesa, gdzie cała załoga może wygodnie usiąść i zjeść posiłek. Zintegrowane z mesą są: aneksy kuchenny z kuchenką gazową i nawigacyjny ze stołem nawigacyjnym. Na rufie znajdują się dwie koje podwójne, z których jedna jest koją kapitańską. Również na rufie znajduje się jedyna na jachcie toaleta z prysznicem.

Na jachcie jest sporo szafek i schowków, gdzie możemy schować swoje rzeczy osobiste, ale brakuje schowków na przechowywanie walizek! Swój bagaż przywozimy w plecakach, workach żeglarskich lub miękkich torbach podróżnych. Sztywne walizki zostawiamy w domu!

Ciepła woda, zarówno do celów gospodarczych, sanitarnych jak i spożywczych dostępna jest cały czas, ale uwaga, mimo iż zbiorniki są przed każdym sezonem czyszczone i woda jest uzdatniana, to ze względów bezpieczeństwa, do celów spożywczych używamy jej tylko i wyłącznie po przegotowaniu.

Na jachcie, cały czas mamy do dyspozycji napięcie 12V, a zainstalowane w różnych miejscach gniazdka USB pozwalają na ładowanie naszych telefonów, bez konieczności używania ładowarek. Napięcie 230V dostępne jest tylko i wyłącznie w porcie po podłączeniu zasilania z lądu.

ORGANIZACJA ŻYCIA NA JACHCIE

Wszyscy uczestnicy naszych rejsów, są uczestnikami realizującymi praktykę żeglarską i członkami załogi jachtu. Nie przewozimy pasażerów!

Załoga podzielona jest na dwie lub trzy wachty. Każdą wachtą dowodzi oficer wachtowy. O tym jaki będzie podział na wachty decyduje kapitan jachtu. Kapitan według własnego uznania dobiera sobie oficerów ze składu załogi. Zaleca się, aby oficerowie dysponowali patentem żeglarskim i uprawnieniami dodatkowymi takimi jak np. świadectwo SRC lub LRC, radar/ARPA, kursy STCW itd.

Również kapitan ustala rozkład dnia i zasady pełnienia służby gospodarczej. Służbę gospodarcza pełniona jest rotacyjnie, przez konkretną wachtę lub przez wyznaczone osoby. Do zadań służby gospodarczych należy przygotowywanie posiłków. Zaleca się, aby załoga spożywała przynajmniej trzy posiłki dziennie, w tym przynajmniej jeden ciepły (obiad). W uzasadnionych sytuacjach, np. w czasie postoju w porcie, dopuszcza się przygotowywanie dwóch posiłków np. śniadanie i obiadokolację. Do zadania służby gospodarczej należy również sprzątanie pomieszczeń wspólnych. tj. kambuza, mesy i toalety. 

Służbę nawigacyjną, rotacyjnie przez wachty. Służbę nawigacyjną, w morzu pełni się nieprzerwanie przez całą dobę. Dobrym zwyczajem jest aby osoby, które mają objąć służbę nawigacyjną w nocy, wstawały z takim wyprzedzeniem, aby przynajmniej kilka minut przed objęciem wachty, były w pełni gotowe do jej objęcia. 

W czasie postoju w porcie, kapitan ma prawo wyznaczyć służby trapowe. Zadaniem służby trapowej jest nadzór nad pracą cum, szpringów i odbijaczy oraz dbanie o bezpieczeństwem jachtu, jego wyposażenia oraz mienia załogi.  

KASA JACHTOWA

Najpóźniej po zaokrętowaniu załogi, zbiera się składkę na tzw. kasę jachtową. Składka ta zbierana jest na zakup prowiantu, paliwa, opłat portowych, opłat kanałowych i innych związanych z konkretnym rejsem. Składka jest zbierana od wszystkich uczestników rejsu za wyjątkiem kapitana. Składka przez cały czas rejsu, pozostaje w dyspozycji załogi i to załoga decyduje o wydatkach. Kapitan w tym wypadku ma jedynie głos doradczy. Dobrym zwyczajem jest aby ze składki na kasę jachtową, nie dokonywać zakupu alkoholu. Zaleca się aby składkę zbierała osoba wybrana spośród uczestników rejsu, najlepiej II oficer. W przypadku, gdy kasa jachtowa nie zostanie spożytkowana w całości, kwota pozostała zwracana jest uczestnikom rejsu. Natomiast w przypadku, gdy pieniędzy w kasie jachtowej zabraknie, wszyscy uczestnicy rejsu, za wyjątkiem kapitana, muszą zadbać o jej uzupełnienie. Wysokość składki na kasę jachtową zawsze sugerowana jest przez organizatora, natomiast o jej rzeczywistej wielkości decydują uczestnicy rejsu.  

KAPITAN JACHTU

Kapitan jachtu zawsze jest wyznaczany przez kierownika Ośrodka Żeglarstwa i Sportów Wodnych UMG. Kapitanów dobiera się spośród żeglarzy posiadających patenty kapitanów jachtowych, a w wyjątkowych przypadkach, jachtowych sterników morskich. Wszyscy kapitanowie Nesta, to doświadczeni żeglarze z dużym stażem morskim, instruktorzy żeglarstwa, szkoleniowcy, często regatowcy. Wielu z nich to zawodowi marynarze, oficerowie wachtowi w tym oficerowie wachtowi mający doświadczenie na żaglowcach Dar Młodzieży, Pogoria, Gedania, Zawisza Czarny i innych.

Kapitan jachtu odpowiada za wszystko co się na jachcie dzieje. Dowodzi jachtem jednoosobowo i nawet jeżeli konsultuje swoje decyzje z pozostałymi członkami załogi, to jego zdanie jest ostateczne i niepodważalne. Za swoje decyzje ponosi odpowiedzialność prze kierownikiem OżiSW, a w uzasadnionych przypadkach przed organami administracji morskiej. W skrajnych wypadkach, kapitan jachtu za błędne decyzje, może nawet ponieść odpowiedzialność karną.  

OFICER WACHTOWY

Oficerów wachtowych dobiera sobie kapitan, spośród najbardziej doświadczonych uczestników rejsu. Oficerowie wachtowi powinni posiadać patent żeglarski i mile widziane są uprawnienia dodatkowe, a przynajmniej świadectwo SRC lub LRC.

Podstawowym zadaniem oficera wachtowego jest dowodzenie wachtą podczas pełnienia służby nawigacyjnej, a w szczególności prowadzenie jachtu po zadanej przez kapitana trasie, prowadzenie obserwacji wzrokowej i z wykorzystaniem urządzeń technicznych (radar, AIS), dba o bezpieczeństwo żeglugi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa żeglugi, ma obowiązek natychmiastowego wezwania kapitana. Stare marynarskie powiedzonko mówi, że dobry oficer wachtowy powinien wiedzieć, że w przypadku gdy zaczyna się zastanawiać, czy wezwać kapitana, czy nie, tzn. że powinien to zrobić bezzwłocznie, a najlepiej by było, gdyby zrobił to dziesięć minut wcześniej. Ponadto oficer wachtowy dokonuje wpisów do Dziennika Jachtowego. W przypadku alarmów manewrowych oficer wachtowy obejmuje stanowisko manewrowe, wyznaczone przez kapitana.

W przypadku pełnienia służby gospodarczej, oficer wachtowy bierze normalny udział w przygotowywaniu posiłków.  

CZŁONEK ZAŁOGI

Członkiem załogi jest każda osoba znajdująca się na pokładzie jachtu. Wszyscy członkowie załogi mają obowiązek pełnienia służb nawigacyjnych i gospodarczych oraz dbają o porządek na jachcie. 

W czasie pełnienia służby nawigacyjnej, nadrzędnym obowiązkiem każdego członka załogi znajdującego się na pokładzie, jest prowadzenie obserwacji wzrokowej. To podstawa bezpieczeństwa jachtu i bezpieczeństwa żeglugi. Nie wszystkie obiekty nawodne wyposażone są w transponder AIS, nie wszystkie obiekty widoczne są na ekranie radaru. Obserwacja wzrokowa, to podstawa. Dlatego służbę nawigacyjną pełnimy bez słuchawek na uszach i bez książki czy innego czytnika w ręku. Natomiast mile widziana jest lornetka, używana ze zrozumieniem :-)

Mniej doświadczeni uczestnicy rejsów mają prawo i obowiązek pytać o wszystko co ich interesuje i co związane jest żeglarstwem, bardziej doświadczonych żeglarzy i mają prawo oczekiwać odpowiedzi. Nasze rejsy są przecież praktyką żeglarską i ich nadrzędnym celem jest zdobycie wiedzy i doświadczenia przydatnego w żeglarstwie.

W czasie pełnienia służby gospodarczej, dbamy o terminowe i racjonalne przygotowanie posiłków i doraźne porządki w pomieszczeniach.

O porządki dbamy wszyscy na bieżąco. Przecież przez te kilka lub kilkanaście dni wspólnie dzielimy niewielką przestrzeń jachtu i chcemy ten czas spędzić w znośnych warunkach.

Będąc na jachcie jesteśmy jednością, natomiast w trakcie pobytu w porcie, czas tam spędzony możemy spędzać razem lub osobno. Mamy przecież różne upodobania i różne oczekiwania. Jedni chcą zwiedzać muzea, a inni spacerować po lesie. Nikt nikogo i do niczego nie ma prawa zmuszać. Jedynie kapitan, może nas zmusić do pełnienia służby portowej, ale z takim wyliczeniem, aby każdemu zapewnić czas wolny.

CO ZABRAĆ W REJS

Nest to nie Dar Młodzieży, miejsca na jachcie nie ma zbyt dużo, dlatego należy zadbać, aby zabrać na jacht tylko te rzeczy, które są niezbędne. A co jest niezbędne? To już zależy od indywidualnych upodobań, ale prosimy aby nie zapomnieć zabrać następujących rzeczy.

  • Sztormiak, a w przypadku gdy posiadamy tylko kurtkę, to warto też zabrać spodnie przeciwdeszczowe.
  • Kalosze lub buty trekingowe.
  • Przynajmniej dwie czapki.
  • Rękawiczki żeglarskie, a jak ktoś nie ma to mogą być to rowerowe lub inne, które nie chłoną wody.
  • Ciepłe skarpety.
  • Ręczniki.
  • Środki higieny osobistej.

Warto wiedzieć, że na Neście nie ma wyposażenia hotelowego takiego jak: śpiwory, koce, poduszki i pościel. O to musimy zadbać we własnym zakresie i również zabrać na jacht.

Na Neście nie ma warunków do przechowywania walizek. Z tego powodu prosimy, aby pakować się w worki żeglarskie, plecaki, ewentualnie w miękkie torby podróżne.  

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni