Plan rejsów

Organizatorem wszystkich rejsów jest Ośrodek Żeglarstwa i Sportów Wodnych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Ze względu na panującą epidemię COVID - 19 i związanych z tym ograniczeń, na które organizatorzy nie mają wpływu, plan rejsów może być modyfikowany. Ostateczną decyzję o trasie rejsu podejmuje kapitan jachtu, po zapoznaniu się z aktualnymi prognozami pogody i uwzględniając stopień wyszkolenia załogi.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni