O Centrum

Centrum Informatyczne tworzą sekcje:

  • Zespół ds. Sieci Komputerowych (RNSK),
  • Zespół ds. Aplikacji (RNAP),
  • Zespół ds. Wsparcia Użytkowników (RNWU),

Zespół ds. Sieci Komputerowych jest operatorem centralnym Uczelnianej Sieci Komputerowej Uczelni. Do zadań operatora centralnego (ZUSK) należy zarządzanie (projektowanie, administrowanie, eksploatacja) USK.

Zespół ds. Aplikacji zarządza (projektowanie, administrowanie, eksploatacja) systemami informatycznymi wspierającymi funkcjonowanie Uczelni  oraz, systemami baz danych (SBD),

Zespół ds. Wsparcia Użytkowników realizuje usługi wsparcia informatycznego użytkowników UMG, w tym: wspiera użytkowników jednostek administracji ogólnouczelnianej w zakresie rozwiązywania problemów ze sprzętem informatycznym i audiowizualnym, oprogramowaniem systemowym oraz w zakresie usług i systemów ogólnouczelnianych. Przeprowadza konsultacje w zakresie doboru sprzętu informatycznego i audiowizualnego oraz oprogramowania.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni